1393/10/16
فاز 12پارس جنوبي؛نگين درخشان خليج فارس

فاز 12پارس جنوبي؛نگين درخشان خليج فارس

فاز ١٢ پارس جنوبی از جمله فازهای اولویت دار وزارت نفت به شمار می آید، هم اکنون پنج ٦ ردیف شیرین سازی پالایشگاه فاز ١٢ پارس جنوبی وارد مدار تولید شده و ظرفیت تولید این پالایشگاه هم از مرز 75 میلیون مترمکعب گذشته است. فاز ١٢ پارس جنوبی از بزرگترین پروژه‌های توسعه‌ای پارس جنوبی از نظر حجم کار، میزان سرمایه‌گذاری و تولید به شمار می رود که معادل سه فاز متعارف است.
 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به گزارش تصویری

 
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company