1395/03/29
اولين محموله ميعانات گازي فاز ١٩ صادر مي شود

اولين محموله ميعانات گازي فاز ١٩ صادر مي شود

اولين محموله ميعانات گازي فاز ١٩ به ميزان ٣٠٠ هزار بشكه ظرف ٢ روز آينده صادر مي شود.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس و به گفته مجري طرح توسعه فاز ١٩ اين محموله ارزشمند ترين محصول توليدي پالايشگاه اين فاز است كه از طريق ميترينگ مشترك اين فاز و گوي شناور فاز ١٢ صادر مي شود.

بر اساس اين گزارش اين اولين محموله ميعانات گازي فاز ١٩ از آغاز برداشت گاز از بخش دريايي اين فاز است كه پيش بيني مي شود با افزايش ميزان توليد گاز از بخش دريا، طي ماه هاي آينده ، بر ميزان توليد اين محصول افزوده شود.

به گفته مسئولان اين طرح ، تلاش تيم كارفرما و پيمانكاران در راستاي افزايش منابع گازي اين حوزه مخزني است تا از اين طريق از يك سو ميزان شيرين سازي گاز در اين فاز افزايش يافته و از سوي ديگر دستيابي به ظرفيت توليد محصولات با ارزش افزوده بالا محقق شود.

ميعانات گازي از محصولات توليدي با ارزش تجاري بالا و از مشتقات منابع گاز است كه پس از ورود گاز به پالايشگاه خشكي از طريق واحدهاي مربوط به جداسازي و تثبيت در مخازن محل نگهداري كاندنسيت ذخيره و از طريق پايانه هاي بارگيري(spm) صادر مي شود.بازگشت به آخرين اخبار


 
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company