1395/04/26
مراحل آماده سازي نصب سكوي 19A آغاز شد

مراحل آماده سازي نصب سكوي  19A آغاز شد

با انجام موفقيت آميز مراحل انتقال سكوي بخش A فاز 19 پارس جنوبي به موقعيت نصب در آبهاي خليج فارس، عمليات آماده سازي نصب اين سازه عظيم دريايي با همكاري متخصصان بخش هاي كارفرمايي و پيمانكاري اين پروژه آغاز گرديد .

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس، عمليات بارگيري سكوي SPD19A به عنوان دومين سكوي فاز 19 ميدان مشترك گازي ايران با قطر طي ماه جاري در يارد صنعتي خرمشهر انجام شد و اكنون با انتقال اين سازه، اجرای عمليات نصب آن در موقعيت چاههاي توليدي حفاري شده اين حوزه فراهم شده است .
تيم مشترك تخصصي شركت نفت و گاز پارس، شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران و پيمانكار حفاري اين بخش از ميدان از روز پنج شنبه ( 24 تيرماه ) مراحل آماده سازي اجراي عمليات نصب را با جابجايي تجهيزات باقيمانده حفاري در موقعيت آغاز كرده و با جوشكاري ميله هاي راهنماي نصب و اتصال ضربه گيرهاي سكو شرايط را براي اجراي اين عمليات فراساحلي آماده ساخته اند .
مطابق برنامه ريزي هاي انجام شده، مراحل تنظيم طنابهاي مخصوص بلند كردن اين سكوي دريايي به همراه عمليات برش مهار سازه كه در زمان C- FASTENING انجام شده است نيز طي روز جاري (شنبه) توسط تيم هاي عملياتي مستقر بر روي شناور حمل و نصب به اجرا در مي آيد .
با نصب اين سكوي گازي 2700 تني و اتصال متعلقات آن از جمله پل هاي رابط ميان سكو و سازه مشعل، جوشكاری هاي نهايي و فرايندهاي بازرسي، چرخه امور اجرايي مربوط به پيش راه اندازي و راه اندازي نهايي از اين سكو به زودي آغاز خواهد شد .
استفاده از حداكثر توان بومي شركتهاي ايراني و نيز اجراي دقيق پروتكل هاي ايمني در مسير تخصصي اجراي فرايندهاي ساخت و توليد، انتقال ، نصب و بهره برداري از اين سكوي دريايي پارس جنوبي ازجمله دستاوردهاي عملياتي جديد در اين زمينه است .

براين اساس، با بهره برداري از اين سازه فراساحلي حداكثر تا ٤ ماه آينده ، ٥٠٠ ميليون فوت مكعب در روز به ظرفيت توليد گاز فاز ١٩ افزوده مي شود كه با احتساب اين ميزان ، مجموع توليد گاز در اين بخش مخزني ميدان مشترك (به همراه سكوهاي SPD2وSPD19C كه پيش از اين در مدار سرويس قرار گرفته است )، عملا به ١٥٠٠ ميليون فوت مكعب در روز مي رسد كه سهم عمده اي در تامين تقاضاي زمستاني گاز كشور، ايجاد تعادل در نسبت هاي توليد و مصرف داخلي و تامين اهداف صادراتي گاز كشور به بازارهاي منطقه اي و بين المللي خواهد داشت .بازگشت به آخرين اخبار


 
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company