1395/12/07
دیوان محاسبات کشور در خدمت توسعه پارس جنوبی است

دیوان محاسبات کشور در خدمت توسعه پارس جنوبی است

رئيس ديوان محاسبات کل كشور  با اشاره به اینکه تمام ظرفيت هاي نيروي انساني و دانشي این دستگاه در خدمت مديران اجرايي كشور است، گفت: پاردايم حاكم بر اين دستگاه، همكاري با مسئولان صنعت نفت در زمينه تسهيل در فرايند هاي توسعه ميدان پارس جنوبي است.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس دكتر عادل آذر پس از بازديد از سكوي فاز يك و در جلسه با معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران حضور در منطقه پارس جنوبي را "فرصتي براي شناخت هرچه بيشتر فعاليت هاي گرانسنگ فرزندان اين مرز و يوم در جهت آسايش مردم " توصیف کرد و گفت : تلاش هاي كاركنان پارس جنوبي را بخصوص در روزهاي اخير كه نياز به مصرف انرژي در كشور افزايش يافت، بيش از پیش درك مي كنيم.

رئيس ديوان محاسبات کل كشور ،  جهان بيني كاري اين دستگاه را همكاري با مسئولان بخش هاي اجرايي گوناگون کشور از جمله صنعت نفت در زمينه تسهيل در فرايند هاي توسعه ميدان پارس جنوبي عنوان كرد و گفت: در زمینه های مختلف و به ويژه در تدوين قوانين ، بحث هاي نظارتي و مشاوره در خدمت صنعت نفت خواهيم بود.

پارس جنوبي به تعبير رهبر انقلاب مصداق بارز جبهه اقتصادي كشور است

وی با بيان اينكه پارس جنوبي به تعبير رهبر انقلاب مصداق بارز جبهه اقتصادي كشور است، گفت: امروز با حضور در سكوي فاز يك ، وجود انبوه سكوها را در دو سوی مرز آبی مشاهده كردم. اين وضعيت نشانگر يك رقابت و يا به تعبيري تعارض اقتصادي تمام عيار در دو طرف اين ميدان است و اين موضوع وظيفه و تلاش بيشتري را از بخش هاي مختلف در برداشت منابع ملي كشور از ميدان مشترك مي طلبد.

رئيس ديوان محاسبات کل کشور فعاليت هاي وزارت نفت در تمامي حوزه هاي كاري را ارزشمند دانست و گفت: باور من اين است كه حوزه نفت و گاز هم مثل ساير حوزه هاي راهبردي اقتصاد از جمله كشاورزي ارزشمند و داراي اولويت است .

وي با اشاره به اينكه امروزه در حوزه انرژي، صنعت نفت و گاز از اهميت و اولويت جهاني برخوردار است ، افزود: به عقيده من اين دو حوزه از اهميت خاصي برخوردارند، چرا كه معيشت مردم به طور مستقيم به اين حوزه ها متكي است. از اين رو بايد بطور ويژه به اين حوزه تمركز كنيم.

آذر به نقش سازنده سازمان هاي نظارتي در كشور اشاره كرد و افزود: دستگاه نظارتي موثر ، دستگاهي است كه اقتدار داشته و مجموعه هاي مديريتي و اجرايي با تبعيت از آن در چارچوب آيين نامه ها و قوانين موجود رفتار كنند.

وي درباره فلسفه وجودي ايجاد ديوان محاسبات كشور گفت: در اصول ٥٤ و٥٥ قانون اساسي به شكل گيري ديوان محاسبات اشاره شده و علت هم اين است كه اين دستگاه نقش مكمل برای سایر سازمان ها ايفا نموده تا علاوه بر رونق مولفه هاي رشد، توسعه و تعالي، افزايش استانداردهاي زندگي مردم هم بالا برود.

رئيس ديوان محاسبات کل كشور با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري ، الگوي اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك هندسه جديد اقتصادي مطرح نموده اند، ادامه داد: بايد تلاش كرد تا با تحقق اين امر و از طريق پياده سازي عدالت در حوزه هاي اجرايي، نظارتي، قانون گذاري و قضا، رفاه و آسايش عموم فراهم شده و مردم از مسئولان امر رضايت داشته باشند.

وي ادامه داد: اگر در اين راستا كار مفيدي در كشورانجام شود، مي توانيم بگوييم در این دستگاه عملکرد خوبی داریم و اگر به مردم و يا كساني كه در خط مقدم اقتصاد كشور و در ميدان اجرا هستند كمك كنيم تا قدرت تصميم گيري بيشتري داشته باشند و قطار اقتصاد كشور در ريل توسعه سرعت بيشتري بگيرد، رسالت خود را انجام داده ايم.

نظارت مستمر پيش گيرانه، هدايت گرانه و مقتدرانه، شعار دیوان محاسبات

وي با بيان اينكه فعاليت ديوان محاسبات مبتني بر شعار" نظارت مستمر پيش گيرانه، هدايت گرانه و مقتدرانه" است، گفت: ما در رده هاي مختلف مديريتي به اين شعار باور داريم، چرا كه اگر قرار است اقتدار ديوان محاسبات حاصل شود، بخصوص از درون دو عنصر اول و دوم این شعارمحقق خواهد شد.

رئيس ديوان محاسبات كشور خطاب به مديران حاضر در جلسه با تاكيد براينكه هدف ما  كمك به شما در پارس جنوبي است افزود: البته اين به خود شما هم بر مي گردد كه ما را به عنوان مشاوران خود در حوزه هاي پيشگيرانه و هدايت گرانه تلقي كنيد.

آذر عنوان كرد: تمام ظرفيت هاي نيروي انساني و دانشي ديوان محاسبات در اين دو بخش( پيش گيرانه و هدايت گرانه) در خدمت مديران اجرايي كشور است.آخرين اخبار

|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company