1395/12/21
آخرين رديف شيرين سازي پالايشگاه فاز ١٩ راه اندازي شد

آخرين رديف شيرين سازي پالايشگاه فاز ١٩ راه اندازي شدرديف دو شيرين سازي پالايشگاه فاز ١٩ پارس جنوبي باورود گاز ترش حوزه فراساحل اين فاز، جمعه( ١٩ اسفندماه) راه اندازي شد.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس حميدرضا مسعودي مجري فاز ١٩ پارس جنوبي گفت: اين رديف، چهارمين و آخرين رديف شيرين سازي پالايشگاه فاز ١٩ پارس جنوبي است كه با ظرفيت توليد ١٢،٥ ميليون متر مكعب گاز شيرين، راه اندازي و در آستانه بهره برداري قرار مي گيرد.

به گفته مسعودي ، پيش از اين و از ارديبهشت ماه امسال رديف ٤ شيرين سازي فاز ١٩ به عنوان نخستين رديف پالايشي اين فاز و متعاقب آن رديف هاي ٣ و ١ ، با استفاده از گاز ترش حوزه فراساحل اين فاز به بهره برداري رسيده است.

درحال حاضر بيشترين ميزان توليد گاز شيرين اين فاز از سه رديف يكم، سوم و چهارم باحدود ٣٠ميليون متر مكعب به خط سراسري تزريق مي شود.

با نصب، راه اندازي و بهره برداري از سكوي ١٩B، هر چهار رديف شيرين سازي فاز ١٩ با ظرفيت كامل، حدود ٥٠ ميليون متر مكعب گاز شيرين توليد و به خط سراسري ارسال خواهندكرد.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company