1396/01/16
انجام خدمات تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات برقی، مکانیکی و مخابراتی مورد نیاز شركت واقع در مناطق عملیاتی استان بوشهر


عنوان  مناقصه :  مناقصه شماره35-95-940

شرکت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:
شرح پروژه :‌ انجام خدمات تعمیر و نگهداری ابنیه و تأسیسات برقی، مکانیکی و مخابراتی مورد نیاز شركت نفت و گاز پارس واقع در مناطق عملیاتی استان بوشهر.

شرايط مناقصه گر :
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند.
2- ارائه رضايت نامه كتبي از كارفرما (شركت نفت و گاز پارس) براي مناقصه¬گراني كه در مدت سه سال گذشته طرف قرارداد شركت نفت و گاز پارس بوده اند.
3- داراي گواهي نامه تائيد صلاحيت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي باشد.
4- توانايي ارائه ضمانت نامه شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ -/3،963،000،000 ريال
5- ارائه اساسنامه شركت به منظور حصول اطمينان از درج موضوع مناقصه در محدوده فعاليتهاي شركت مناقصه گر.
6- ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه سال گذشته
برآورد كارفرما: مبلغ 138،127،031،257ريال براي مدت 24 ماه می باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي:
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان ساعت اداري جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDSو www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

تاريخ تحويل استعلام ارزيابي كيفي: چهارده روز ‌پس ‌از آخرین ‌مهلت ‌دریافت ‌اسناد‌ استعلام ارزيابي كيفي به آدرس تهران خيابان دكتر فاطمي، نبش پروين اعتصامي، شماره یک، شركت نفت وگاز پارس، طبقه ششم، اتاق شماره 614.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762605-021 (خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.
تاريخ تحويل مدارك مناقصه: تاريخ دريافت اسناد مناقصه و محل تحويل آن متعاقباً به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.

 بازگشت به صفحه مناقصه ها
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company