1396/01/23
خدمات HSE و آتش نشاني مناطق عملياتي شركت نفت و گاز پارس شامل بخش خشكي و سكوهاي دريايي


عنوان  مناقصه :    مناقصه شماره 35-96-943
آگهی ارزيابي كيفي مناقصه راهبري خدمات HSE و آتش نشاني مناطق عملياتي شركت نفت و گاز پارس شامل بخش خشكي و سكوهاي دريايي به شماره 35-96-943

شرکت نفت و گاز پارس به نشانی تهران، خیابان فاطمی، نبش خیابان پروین اعتصامی، پلاک 1، در نظر دارد پروژه راهبري خدمات HSE و آتش نشاني مناطق عملياتي شركت نفت و گاز پارس شامل بخش خشكي و سكوهاي دريايي به صورت عمومی و یک مرحله ای را همراه با ارزيابي كيفي با شرايط زير واگذار نمايد.

مقتضی است نمايندگان متقاضيان شركت در مناقصه جهت دریافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه بلافاصله بعد از چاپ آگهي نوبت اول تا 3 روز کاری بعد از چاپ آگهی نوبت دوم و تا پايان وقت اداري به آدرس اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDS و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز پارس مراجعه فرمايند. مهلت تحويل استعلام ارزيابي كيفي 14 روز از آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس: تهران، خيابان فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، پلاك 1، واحد خدمات مناقصات شركت نفت و گاز پارس بوده و چنانچه تغییری در آن به وجود آید از طریق آگهی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

 برآورد صورت گرفته این پروژه مبلغ 341.148.000.000 ريال می باشد. مبلغ ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار 8.022.960.000 ريال بوده که باید به صورت وجه نقد واریزی به حساب شماره 10/68656621 بانک ملت واريز یا ضمانت نامه بانکی از یکی از بانک های معتبر کشور ارائه گردد. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762605 تماس حاصل نمايند.  بازگشت به صفحه مناقصه ها
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company