1396/01/29
تیزر افتتاح رسمی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی - شماره دو

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company