1396/01/30
مناقصه تعمير و نگهداري سكوهاي دريايي ميدان گازي پارس جنوبي


عنوان  مناقصه :    شماره 35-95-941
فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه تعمير و نگهداري سكوهاي دريايي ميدان گازي پارس جنوبي به شماره 35-95-941

شرکت نفت و گاز پارس به نشانی تهران، خیابان فاطمی، نبش خیابان پروین اعتصامی، پلاک 1، در نظر دارد پروژه تعمير و نگهداري سكوهاي دريايي ميدان گازي پارس جنوبي به صورت عمومی و یک مرحله ای را با شرايط زير واگذار نمايد.

مقتضی است نمايندگان متقاضيان شركت در مناقصه جهت دریافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه از تاريخ اين آگهي تا 5 روز کاری بعد از چاپ آگهي نوبت دوم به آدرس اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDS و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز پارس مراجعه فرمايند. مهلت ارائه اسناد 14 روز از آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي، به آدرس: تهران، خيابان فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، پلاك 1، واحد خدمات مناقصات شركت نفت و گاز پارس بوده و چنانچه تغییری در آن به وجود آید از طریق اطلاعيه به اطلاع شرکت¬کنندگان خواهد رسید. برآورد صورت گرفته این پروژه مبلغ 2.634.076.737.044 ريال می باشد. مبلغ ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار 31.540.767.370 ريال بوده که باید به صورت وجه نقد واریزی به حساب شماره 10/68656621 بانک ملت یا ضمانت نامه بانکی از یکی از بانک های معتبر کشور ارائه گردد. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762605 تماس حاصل نمايند.


 بازگشت به صفحه مناقصه ها
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company