1396/01/30
رنگ‌آميزي سكوهاي نفتي پارس جنوبي


عنوان  مناقصه :   شماره 35-95-942
آگهي ارزيابي كيفي مناقصه رنگ‌آميزي سكوهاي نفتي پارس جنوبي به شماره 35-95-942

شرکت نفت و گاز پارس به نشانی تهران، خیابان فاطمی، نبش خیابان پروین اعتصامی، پلاک 1، در نظر دارد پروژه خرید، تامین کالا و اجرای عملیات آماده سازی سطح و رنگ آمیزی کامل سه سکو ( سکوهای SPD11,SPD10,SPD6) )و مناطق Splash zone سکوها (شامل سکوهایSPQ1,SPP1 SPD11,SPD10,SPD9,SPD8,SPD7,SPD6,SPD5,SPD4,SPD3,SPD2,SPD1) و تامین و تعویض قطعات معیوب در سه سکوی یاد شده از جمله گریتینگها، ساپورتها، پلیتهای کف ، نردبانها به شماره 35-95-942 به صورت عمومی و یک مرحله ای را همراه با ارزيابي كيفي به پيمانكار با تجربه و توانمند واگذار نمايد. 

مقتضی است متقاضيان شركت در مناقصه جهت دریافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه بلافاصله بعد از چاپ آگهي نوبت اول تا 5 روز کاری بعد از چاپ آگهی نوبت دوم و تا پايان وقت اداري به آدرس اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDS و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز پارس مراجعه فرمايند. مهلت تحويل استعلام ارزيابي كيفي 14 روز از آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس: تهران، خيابان فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، پلاك 1، اتاق 614،شركت نفت و گاز پارس بوده و چنانچه تغییری در آن به وجود آید از طریق آگهی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید. برآورد صورت گرفته این پروژه مبلغ 1,125,767,708,256ريال می باشد. مبلغ ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار 16,457,677,083ريال بوده که باید به صورت وجه نقد به حساب شماره 10/68656621 واريز يا ضمانت نامه بانکی از یکی از بانک های معتبر کشور ارائه گردد. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762605 تماس حاصل نمايند.


 بازگشت به صفحه مناقصه ها
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company