1396/02/21
بازدید مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از یارد صنعتی صدرا و پالایشگاه های سایت دو

بازدید مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از یارد صنعتی صدرا و پالایشگاه های سایت دو

محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به همراه جمعی از مدیران، از یارد صنعتی صدرا در نزدیکی شهر بوشهر بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس؛ مشکین فام در جریان این سفر ضمن برگزاری جلسه فنی با پیمانکار ساخت این سکو ها ، از مراحل پیشرفت ساخت سکوهای فازهای 13 ، 14 و 22-23-24 پارس جنوبی دیدن کرد.
وی پس از حضور در جزیره صدرا از پالایشگاه های این طرح های توسعه نیز در سایت دو این شرکت واقع در منطقه کنگان بازدید کرد. 
بر پایه این گزارش پیشرفت کل سکوهای فاز 13 به میزان 78 درصد و میزان پیشرفت ساخت دو سکوی اول آن به ترتیب 77 درصد و 75 درصد می باشد و پالایشگاه خشکی این فاز نیز 78 درصد پیشرفت داشته است.
همچنین میزان پیشرفت کل ساخت سکوهای فازهای 22-23-24 در حال حاضر 78.5 درصد است که دو سکوی اول آن به ترتیب 87 درصد و 84.6 درصد پیشرفت داشته اند. ضمن اینکه میزان پیشرفت ساخت پالایشگاه خشکی این طرح توسعه نیز 88.5 درصد می باشد. 


آخرين اخبار

|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company