1396/02/31
گزارش تصويري برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سكوي دريايي SPQ1

گزارش تصويري برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سكوي دريايي SPQ1

كاركنان شركت نفت و گاز پارس در سكوي دريايي SPQ1 مستقر در آب‌هاي خليج فارس، در دوزادهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران شركت كردند.
به گزارش روابط‌عمومي شركت نفت و گاز پارس؛ با هماهنگي‌هاي صورت گرفته با ستاد انتخابات، كاركنان شاغل در سكوي دريايي ميدان گازي پارس جنوبي توانستند با انداختن آراء خود در صندوق راي، در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شركت كنند.چند رسانه ای

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company