1396/04/12
توتال راه ورود شرکت های بزرگ بین المللی به ایران را آسان می کند

توتال راه ورود شرکت های بزرگ بین المللی به ایران را آسان می کند

مدیر بخش بین الملل شرکت ملی نفت چین (CNPCI) سرمایه گذاری شرکت توتال در صنعت نفت و گاز ایران را راهی برای ورود شرکت های بزرگ بین المللی به ایران عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، مدیر بخش بین الملل شرکت ملی نفت چین در مراسم امضای قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی با قدردانی از مقامات مسوول وزارت نفت و شركت نفت و گاز پارس گفت: این اتفاق بزرگ برگ جدیدی در تاریخ ایران باز خواهد کرد و بی شرکت موجب وورد سرمایه گذاران بین المللی به این بخش خواهد شد.
دکتر لو با قدردانی از حمایت های شرکت نفت و گاز پارس و شرکت ملی نفت ایران برای ورود به صنعت نفت ایران گفت: امیدوارم با راهبری توتال در این کنسرسیوم و همکاری پتروپارس بتوانیم اعتماد ایران و شرکت ملی نفت را جلب کنیم تا در پروژه های دیگر نیز مشارکت کنیم.
مدیر بخش بین الملل شرکت ملی نفت چین تاکید کرد: هر سه شرکت به این نتیجه رسیده اند که در بهترین زمان و با کیفیت عالی طرح توسعه این فاز را طوری پیش ببریم که اعتماد ایران به این کنسرسیوم به حداکثر برسد.


آخرين اخبار

|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company