1396/04/12
بازگشت توتال به ایران امنیت سرمایه گذاری های بین المللی را به همراه دارد

بازگشت توتال به ایران امنیت سرمایه گذاری های بین المللی را به همراه دارد

پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال در مراسم امضاي قرارداد طرح توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبي گفت: توتال بعد از چندین سال به ایران برگشته تا با عقد قرارداد جدید زمینه سرمایه گذاری را در ایران گسترش دهد.
به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس؛ وی با اشاره به سابقه تاریخی توتال در ایران گفت: بازخورد خوبی که در گذشته از همکاری با ایران داشتیم، موجب شد برای ادامه این همکاری مشتاق باشیم و تمام تلاش خود را برای عقد این قرارداد بکار بستیم.
مدیرعامل شرکت توتال با اشاره به اینکه این قرارداد می تواند به گسترش روابط ایران و اروپا بسیار کمک کند گفت: مدت این قرارداد بیست ساله است و امنیت سرمایه گذاری را برای سایر کشورها و سرمایه گذاران فراهم می کند، همچنین انگیزه بسیاری به شرکت های بین المللی می دهد تا در زمینه سرمایه گذاری بیشتر در ایران به جهت امنیتی که به وجود آمده است، مشارکت کنند.
پویان بازگشت این شرکت بین المللی به ایران را باعث افتخار دانست و افزود: توانستیم با مذاکرات 18 ماهه عقد قرارداد فاز 11 را با حمایت رئیس جمهور دو کشور به سرانجام برسانیم.
پویان ضمن قدردانی از شرکت نفت و گاز پارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین که زمینه های لازم را برای همکاری و عقد این قرارداد بکار بستند ، اظهار کرد: من به درخواست جناب وزیر که از من در چند ماه گذشته خواسته بودند شرکت توتال دوباره به ایران برگردد، جواب مثبت دادم و وفای به عهد کردم و به ایران برگشتم.
به گفته پویان، این قرارداد می تواند به گسترش روابط ایران و اروپا بسیار کمک کند، چرا که مدت آن بیست ساله تعیین شده و امنیت سرمایه گذاری را برای سایر کشورها و سرمایه گذاران فراهم می کند.


آخرين اخبار

|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company