1396/05/07
انجام خدمات نگهداري، ترميم و زيباسازي فضاي سبز مناطق عملياتي شركت نفت و گاز پارس واقع در استان بوشهر


شماره مناقصه : شماره 35-96-965
عنوان مناقصه : انجام خدمات نگهداري، ترميم و زيباسازي فضاي سبز مناطق عملياتي شركت نفت و گاز پارس واقع در استان بوشهر
شرکت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرايط مناقصه گر :
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند.
2- داراي گواهي نامه تائيد صلاحيت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي باشد.
3- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 5،928،000،000 ريال تضامين قابل قبول به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار يكي از تضامين معتبر در آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي وصوب 1394 باشد.
4- ارائه اساسنامه شركت.
5- ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه سال گذشته.
برآورد كارفرما: مبلغ 230،376،000،000 ریال براي مدت 24 ماه می باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام:
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDSو www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي: چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762605- 021 (خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.
تاریخ تحويل مدارك مناقصه: تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
بدیهی است ارایه مدارک هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد: طبق تاريخ‌هاي مندرج در اسناد مناقصه.
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company