1396/06/20
مجري طرح توسعه ميدان گازي فرزاد منصوب شد

مجري طرح توسعه ميدان گازي فرزاد منصوب شد

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در حكمي سركار خانم شبنم شهبازي را به سمت مجري طرح توسعه ميدان مشترك گازي فرزاد منصوب كرد.

متن حكم مهندس مشكين فام بدين شرح مي باشد: 


آخرين اخبار

|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company