1396/07/23
ارائه خدمات تهيه، طبخ و پذيرايي سه وعده غذاي كاركنان مناطق عملياتي واقع در استان بوشهر


شماره مناقصه : 35-96-974                                                          
عنوان مناقصه : ارائه خدمات تهيه، طبخ و پذيرايي سه وعده غذاي كاركنان مناطق عملياتي واقع در استان بوشهر
شرکت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي (همراه با ارزيابي كيفي) با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:
شرح پروژه :‌ ارائه خدمات تهيه، طبخ و پذيرايي سه وعده غذاي كاركنان مناطق عملياتي واقع در استان بوشهر

شرايط مناقصه‌گر :
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
2- داراي گواهي نامه تائيد صلاحيت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي باشد.
3- توانايي ارائه ضمانت‌نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 8،499،020،000 ريال، بصورت واريز وجه نقد و يا اخذ ضمانتنامه بانكي معتبر وفق آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي مصوب سال 1394.
4- ارائه اساسنامه شركت به منظور احراز زمينه فعاليت شركت مرتبط با موضوع مناقصه.
5- ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه سال گذشته.
6- برآورد كارفرما: مبلغ 358،951،000،000 ريال براي مدت 18 ماه می باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام:
نحوه دريافت اسناد استعلام: از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم و تا پايان وقت اداري به آدرس اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDSو www.pogc.ir قسمت مناقصات مراجعه فرماييد.

آخرين مهلت تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي: چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762605-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company