1396/08/13
آگهی تجديد ارزيابي كيفي مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه‌اي سه‌بعدي ميدان پارس جنوبي


شماره مناقصه :   35-96-959
عنوان مناقصه : آگهی تجديد ارزيابي كيفي مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه‌اي سه‌بعدي ميدان پارس جنوبي

شرکت نفت و گاز پارس درنظر دارد پروژه پردازش مجدد اطلاعات لرزه‌اي سه‌بعدي ميدان پارس جنوبي به شماره 35-96-959 به صورت عمومي دو مرحله ای را همراه با ارزيابي كيفي باشرايط زير واگذار نمايد.

مقتضی است نمايندگان متقاضيان شركت در مناقصه جهت دریافت اسناد ارزيابي كيفي مناقصه بلافاصله بعد از چاپ آگهي تجديد نوبت اول تا 3روزکاری بعد از چاپ آگهی تجديد نوبت دوم و تا پايان وقت اداري به آدرس اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDS و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز پارس مراجعه فرمايند. مهلت تحويل استعلام ارزيابي كيفي 14 روز از آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس: تهران، خيابان فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، پلاك 1، واحد خدمات مناقصات شركت نفت وگازپارس بوده و چنانچه تغییری در آن به وجود آید ازطریق آگهی به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

 برآورد صورت گرفته این پروژه مبلغ  3،200،000 دلار میباشد. مبلغ ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار 418،104 دلار  بوده که باید مطابق يكي از انواع مصرح در بخشنامه آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي ارائه گردد. در ارائه ضمانت‌نامه شركت در فرآيند ارجاع كار، متقاضيان شركت در مناقصه مي‌توانند از ماده 9 آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي استفاده نمايند.
درصورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان ميتوانند باشماره تلفن 83762605 تماس حاصل نمايند. 


Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company