1396/08/29
بازديد مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از مراحل پيشرفت طرح‌هاي توسعه

بازديد مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از مراحل پيشرفت طرح‌هاي توسعه

محمد مشكين‌فام مديرعامل شركت نفت و گاز پارس  با حضور در عسلويه از مراحل پيشرفت طرح‌هاي توسعه پارس جنوبي بازديد كرد.
به گزارش روابط‌عمومي شركت نفت و گاز پارس؛ مديرعامل و جمعي از مديران شركت نفت و گاز پارس با حضور در فاز 22-23-24 و همچنين فازهاي 13 و 14 پارس جنوبي از نزديك مراحل پيشرفت و توسعه طرح‌هاي پارس جنوبي را مشاهده كرده و در جلسات فني با حضور مجريان‌ و برخي از پيمانكاران طرح‌ها شركت كردند.چند رسانه ای

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company