1396/11/14
كاهش بازه زماني تعميرات سالانه تأسيسات پارس جنوبي

كاهش بازه زماني تعميرات سالانه تأسيسات پارس جنوبي

معاون عمليات و پشتيباني شركت نفت و گاز پارس از انجام مذاكرات اوليه با كشورهاي اروپايي و آفريقايي به منظور كاهش بازه زماني تعميرات سالانه تأسيسات پارس جنوبي بدون از سرويس خارج كردن سكوهاي گازي خبر داد.
به گزارش روابط‌عمومي شركت نفت و گاز پارس، يحيي رشيدي با اشاره به تكنولوژي‌هاي روز دنيا مبني بر پايش و رفع عيوب مخازن و تأسيسات گازي بدون از سرويس خارج كردن سكو و باز كردن درب فيزيكي مخزن گفت: با اجراي سيستم PIMS برنامه‌ريزي بلندمدتي براي تعميرات خطوط لوله جرياني تأسيسات گازي پارس جنوبي در فاصله‌هاي زماني مشخص مي‌توان انجام داد كه نقاط، نوع پايش و تعميرات را هم شامل مي‌شود.
وي با بيان اينكه در هيچ كجاي دنيا سكوهاي دريايي به مدت 5 تا 10 روز براي انجام تعميرات از مدار توليد خارج نمي‌شوند، خاطرنشان كرد: هر سكوي گازي كه از سرويس خارج مي‌شود، روزانه ميلياردها تومان عدم‌النفع به همراه دارد، بنابراين سرمايه‌گذاري در اين زمينه در بلندمدت كاهش هزينه‌ها را به همراه دارد.
رشيدي كاهش بازه زماني تعميرات سالانه تأسيسات پارس جنوبي را نيازمند بكارگيري تكنولوژي‌هاي نوين دانست و گفت: شرح كار و انتخاب پيمانكار اين طرح در حال آماده‌سازي است و رايزني‌هايي با چند شركت اروپايي و آفريقايي و شركت‌هاي داخلي كه شركاي اروپايي دارند در اين زمينه انجام شده است.
معاون عمليات و پشتيباني شركت نفت و گاز پارس شرايط موجود و قوانين بروكراسي حاكم بر كشور را بر روند انجام مذاكرات با شركت‌هاي خارجي تأثيرگذار دانست و ابراز اميدواري كرد در آينده نزديك تعميرات اساسي سكوهاي پارس جنوبي به بازه زماني يك تا دو روزه كاهش پيدا كند و خارج كردن سكو براي مدت طولاني از مدار توليد براي هميشه از دستور كار اين شركت خارج شود.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company