1396/11/30
پروژه عمليات پيگراني هوشمند خطوط لوله دريايي


شماره مناقصه : شماره 35-96-966
عنوان مناقصه : پروژه عمليات پيگراني هوشمند خطوط لوله دريايي 
شرکت نفت و گاز پارس به نشانی تهران، خیابان فاطمی، نبش خیابان پروین اعتصامی، پلاک 1، در نظر دارد پروژه عمليات پيگراني هوشمند خطوط لوله دريايي به صورت عمومي يك مرحله ای را با شرايط زير واگذار نمايد.

مقتضی است، نمايندگان متقاضيان شركت در مناقصه جهت دریافت استعلام ارزيابي كيفي مناقصه از تاريخ چاپ آگهي دوم تا سه روز کاری به قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز پارس مراجعه فرمايند.
مهلت ارائه پيشنهادهاي ارزيابي كيفي، 14 روز پس از پايان مهلت دريافت اسناد مي‌باشد. محل تحويل اسناد آدرس: تهران، خيابان فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، پلاك 1، واحد خدمات مناقصات شركت نفت و گاز پارس بوده و چنانچه تغییری در آن به وجود آید از طریق اطلاعيه به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید. برآورد صورت گرفته این پروژه مبلغ 8،398،720 يورو می باشد. مبلغ ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار 201،024 يورو مي‌باشد. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762605 تماس حاصل نمايند.

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company