1396/11/30
خرید 25 قلم شامل 547 عدد PRESSURE GAUGE


شماره مناقصه : شماره WSD-9120918                        
عنوان مناقصه : خرید 25 قلم شامل 547 عدد PRESSURE GAUGE 
شرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد خرید 25 قلم شامل 547 عدد PRESSURE GAUGE مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومی و يك مرحله ای طبق شرايط زير از طريق يك شركت واجد صلاحيت تأمين نمايد.

شرايط و مدارک لازم جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار
ب)‌ اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي‌ تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)
ج)‌ ارائه کد اقتصادی، شناسه ملي و صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به حداكثر سه سال گذشته
د) معرفي نامه جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد بلافاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر پنج روز كاري پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان ساعت اداري، ضمن ارائه تقاضاي كتبي و معرفي نماينده، به همراه مدارك فوق (در قالب لوح فشرده با فرمت pdf) جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي به نشاني تهران، خیابان دكتر فاطمی، نبش خیابان پروین اعتصامی، پلاك 1، شركت نفت و گاز پارس، طبقه 4،‌ اتاق 424 مراجعه فرمایند.

لازم به توضيح است كه پس از ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارايه مدارك هيچ‌گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

• آخرين مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي
• تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
• آخرين مهلت تحویل پیشنهاد و تاریخ گشایش پیشنهادها: طبق تاریخ های مندرج در اسناد مناقصه.
• لازم به ذکر است پیشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مي‌بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762473-021 تماس حاصل نمايند.

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company