1396/12/12
خدمات نگهداری، تعمیرات، مهندسی، خریدهای اضطراری و تغییرات اصلاحی نیروگاه متمرکز پارس جنوبی


شماره مناقصه : 35-96-986                                              
عنوان مناقصه : خدمات نگهداری، تعمیرات، مهندسی، خریدهای اضطراری و تغییرات اصلاحی نیروگاه متمرکز پارس جنوبی
شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد انجام خدمات نگهداری، تعمیرات، مهندسی، خریدهای اضطراری و تغییرات اصلاحی نیروگاه متمرکز پارس جنوبی واقع در عسلویه را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

شرح موضوع مناقصه: انجام خدمات نگهداری، تعمیرات، مهندسی، خریدهای اضطراری و تغییرات اصلاحی نیروگاه متمرکز پارس جنوبی مشتمل بر شش واحد گازی V94.2 به همراه سیستمهای جانبی اعم از پمپ خانه،کمپرسورخانه، موتورخانه مرکزی، انبارها، کارگاه تعمیرات، دیزل خانه، ایستگاه آتش نشانی،پست های برق 132 و 400 کیلو ولت، خطوط لوله گاز، ایستگاه تقلیل فشار گاز (اصلی و پشتیبان) و ... کلیه تاسیسات و تجهیزات زیر زمینی از جمله خطوط گاز، آب، فاضلاب،کابلهای برق و مخابرات و خدمات نگهداری و تاسیساتی کلیه ساختمان‌ها از جمله اداری،آتش نشانی، بهداری، حراست و رستوران که مشخصات کامل آن در مدارک نیروگاه توضیح داده شده است.

برآورد كارفرما:
برآورد انجام كار هاي موضوع اين مناقصه به‌ مبلغ هشتصد و هجده ميليارد و سيصد و ده ميليون (818.310.000.000) ريال
شرايط مناقصه گر:
1- احراز رتبه يك نيرو جهت مشاركت پيمانكاران در اين مناقصه الزامي مي‌باشد.
2- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه : داشتن حداقل دو مورد کار مشابه در پنج سال گذشته
3- داشتن پروانه و مجوز بهره برداری از نیروگاه های گازی با ظرفیت تولید مجموع حداقل300 مگاوات از شرکت توانیر
4- ارائه مدارک دال بر دارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE (ISO(OHSA18000))
5- ارائه اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آگهي‌هاي تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)، کد اقتصادی و شناسه ملی
6- ارائه صورت های مالی اخير حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی ذیصلاح (براي مناقصه با سقف بالاتر از 20 برابر نصاب معاملات متوسط) و مربوط به حداكثر سه سال گذشته.
7- توانايي ارائه ضمانت نامه شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ سيزده ميليارد و نهصد و چهار ميليون (13.904.000.000) ريال، بصورت واريز وجه نقد و يا ضمانتنامه بانكي.

نحوه دريافت اسناد استعلام : از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد حداكثر يك روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDSو www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي:
چهارده روز ‌پس ‌از آخرین ‌مهلت ‌دریافت ‌اسناد‌ استعلام ارزيابي كيفي. (اين مهلت تا پايان وقت اداري تاريخ 27/12/1396 خواهد بود)
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762605-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.
بدیهی است ارایه مدارک هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

تاريخ تحويل مدارك شركت در فرآيند ارجاع كار: تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقباً به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد: طبق تاريخ‌هاي مندرج در اسناد مناقصه
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company