1396/12/13
تامين مواد اوليه، طبخ، توزيع غذا و اداره رستوران و ارائه خدمات هتلداري و تنظيفات در سكوهاي دريايي


شماره مناقصه : 35-96-1005                                                          
عنوان مناقصه : تامين مواد اوليه، طبخ، توزيع غذا و اداره رستوران و ارائه خدمات هتلداري و تنظيفات در سكوهاي دريايي
شرکت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي (همراه با ارزيابي كيفي) با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرح پروژه :‌ تامين مواد اوليه، طبخ، توزيع غذا و اداره رستوران و ارائه خدمات هتلداري و تنظيفات در سكوهاي دريايي (فازهاي 1 تا 10 و همچنين سكوهاي 12 A.B.C و 16، 15 و 17 A. B و 18 A. B و 19 A. C و 21، 20 پارس جنوبي در 105 كيلومتري ساحل عسلويه)

شرايط مناقصه‌گر :
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
2- داراي گواهي نامه تائيد صلاحيت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي باشد.
3- توانايي ارائه ضمانت‌نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ هفت ميليارد و پانصد ميليون (7،500،000،000) ريال، بصورت واريز وجه نقد و يا اخذ ضمانتنامه بانكي معتبر وفق آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي مصوب سال 1394.
4- ارائه اساسنامه شركت به منظور احراز زمينه فعاليت شركت مرتبط با موضوع مناقصه.
5- ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه سال گذشته.
6- برآورد كارفرما: مبلغ سيصدو پنج ميليارد و ششصد و دو ميليون و نهصد و شصت و پنج هزار و يكصد و هشتاد و سه (305،602،965،183) ريال براي مدت 18 ماه می باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام:
نحوه دريافت اسناد استعلام: از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد، بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم و تا پايان وقت اداري به آدرس اينترنتي Lac.pogc.ir/NEWCTDSو www.pogc.ir قسمت مناقصات مراجعه نمايند.

آخرين مهلت تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي: چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83762605-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company