1396/12/16
مناقصات پيمان هاي اجرايي فاز١١ بزودي نهايي مي شود

مناقصات پيمان هاي اجرايي فاز١١ بزودي نهايي مي شود

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از اتمام مرحله اول مناقصات طرح توسعه فاز ١١ پارس جنوبي و انتخاب پيمانكاران خبر داد و گفت: بزودي نتيجه اين مناقصات از سوي توتال به كارفرما اعلام و جمع بندي نهايي به منظور آغاز فعاليت هاي اجرايي انجام مي شود.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس، محمد مشكين فام در جريان بازديد روز چهارشنبه ١٥ اسفندماه از طرح هاي درحال توسعه پارس جنوبي گفت: سكوي فاز٢٢ پارس جنوبي فردا پنج شنبه از يارد صدرا در بوشهر بارگيري مي شود .

وي با يادآوري اينكه زمستان امسال بطور مستمر، روزانه ٥٥٠ ميليون متر مكعب گاز از پارس جنوبي توليد شده،اعلام كرد: تا اواسط سال ٩٧ روزانه حدود دوميليارد فوت مكعب به ظرفيت توليد گاز ترش از ميدان پارس جنوبي افزوده مي شود.

مدير عامل شركت نفت و گاز پارس با بيان اينكه سكوهاي فازهاي ١٣،١٤ و٢٢ تا٢٤ با فاصله يك ماهه از هم آماده بارگيري و نصب مي شوند، افزود: پيش بيني شده تا پايان اسفندماه و يا اوايل سال آينده، ١٤،٢ ميليون متر مكعب گاز از سكوي ١٤A و متعاقب آن در فواصل زماني دو تا سه ماهه ، سكوي ديگر اين فاز(١٤c) و سكوهاي فازهاي ١٣ و٢٢ تا٢٤ هر كدام با ظرفيت٥٠٠ ميليون فوت مكعب(١٤،٢) به بهره برداري برسند.

به گفته مشكين فام با بهره برداري از فاز اول اين طرح ها تا اواسط سال ٩٧، حدود دو ميليارد فوت مكعب معادل تقريبي ٥٦ميليون مترمكعب گاز ترش غني به ظرفيت توليد پارس جنوبي افزوده مي شود.

وي همچنين از اتمام فاز اول مناقصات طرح توسعه فاز ١١ و انتخاب پيمانكاران اين طرح خبر داد و گفت: بزودي نتيجه اين مناقصات از سوي توتال به كارفرما اعلام و جمع بندي نهايي انجام مي شود.

مدير عامل شركت نفت و گاز پارس با ياداوري اينكه مطابق گفته وزير محترم نفت، اجراي قرارداد اين طرح طبق برنامه و بدون وقفه پيش مي رود، افزود: هم اكنون بسته هاي مناقصات پيمان هاي اجرايي توسط توتال درحال بررسي نهايي است.

مشكين فام در ادامه به برنامه هاي اجرايي درباره كاهش گاز فلر در پارس جنوبي اشاره كرد و با ياداوري پياده سازي اين طرح در فازهاي ٢و٣ ، از مراحل پاياني طراحي اين پروژه خبر داد و افزود: عمليات اجرايي كاهش گازهاي فلر در اين فازها پس از اين مرحله آغاز شده و مشابه اين برنامه در ساير فازها نيز اجرايي خواهد شد.

وي به تكميل عمليات احداث خط لوله مياني فازهاي ٦، ٧ و ٨ و ٤ و٥ پارس جنوبي اشاره كرد و گفت: با بهره برداري از اين خط لوله ،انتقال حدود ١٢ ميليون متر مكعب گاز ترش فازهاي٦ تا٨ باهدف شيرين سازي ذر پالايشگاه فازهاي٤ و٥ امكان پذير مي شود.

قابل ذكر است ، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس صبح امروز ٤ شنبه ١٦ اسفندماه در دومين روز حضور در پارس جنوبي ، از واحدهاي شيرين سازي وصادرات گاز فازهاي ٢٢ تا٢٤ و١٣ و پايانه خدماتي صادراتي تنبك درمنطقه پارس دو بازديد كرد.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company