1397/01/21
خط لوله اتصال فازهاي ٦ تا٨ به پالايشگاه سوم پارس جنوبي آماده بهره برداري مي شود

خط لوله اتصال فازهاي ٦ تا٨ به پالايشگاه سوم پارس جنوبي آماده بهره برداري مي شود

پروژه احداث خط لوله اتصال پالايشگاه فازهاي ٤ و٥ به فازهاي ٦، ٧ و٨ پارس جنوبي راه اندازي و آماده بهره برداري مي شود.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس سليمان فهيمي مجري پروژه احداث خط لوله بين فازي پالايشگاه فازهاي ٦ تا٨ و ٤ و٥ پارس جنوبي با اعلام اين خبر گفت: اين خط لوله ، با ظرفيت انتقال روزانه ١١ميليون متر مكعب گاز ترش فازهاي ٦ تا٨ به فازهاي ٤ و٥ (پالايشگاه سوم) پارس جنوبي به بهره برداري مي رسد.
مجري فازهاي ٦ تا٨ پارس جنوبي در شركت نفت و گاز پارس، هدف از ايجاد خط لوله ياد شده را استفاده از ظرفيت موجود در انتقال گاز ترش فازهاي ٦ تا ٨ ، توان شيرين سازي در پالايشگاه فازهاي ٤ و٥ پارس جنوبي و پشتيباني از سكوهاي دريايي اين فازها عنوان كرد.
فهيمي با اشاره به امكان افزايش انتقال گاز ترش فازهاي ٦ تا٨ پارس جنوبي توسط اين خط لوله بين فازي گفت: در صورت نياز به افزايش خوراك مصرفي ، خط لوله فوق با حداكثر ظرفيت ، حدود١٣ ميليون متر مكعب گاز ترش را به پالايشگاه فازهاي مقصد انتقال خواهد داد.
وي با اشاره به طول ١٧٠٠ متري خط لوله بين فازهاي ٦، ٧ و ٨ و فازهاي ٤و ٥ پارس جنوبي ، احداث اين خط لوله را با توجه به شرايط حساس كار در پالايشگاه هاي درحال توليد گاز، دشوار و داراي ضوابط ايمني خاص توصيف كرد و گفت : پروژه ساخت اين خط لوله با كارفرمايي شركت نفت و گاز پارس و از سوي شركت صنعت سازه ثمين اجرايي شده است.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company