1397/02/17
تشديد نظارت بر دستورالعمل هاي ايمني در عمليات توليد و طرح هاي توسعه پارس جنوبی

تشديد نظارت بر دستورالعمل هاي ايمني در عمليات توليد و طرح هاي توسعه پارس جنوبی

رئيس بهداشت، ايمني و محيط زيست و پدافند غيرعامل شركت نفت و گاز پارس ، اعلام كرد: به منظور پيشگيري از حوادث ناشي از كار، نظارت عاليه كارفرما در حوزه رعايت دستورالعمل هاي ايمني در عملیات تولید و طرح هاي توسعه اي پارس جنوبي تشديد مي شود.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس ،در نخستين نشست كارفرمايي HSE در سال جاری ، وضعيت بهداشت، ايمني و محيط زيست در طرح هاي توسعه پارس جنوبي و عمليات توليد با حضور روساي HSE واحدهاي ستادي و عملياتي این شرکت مورد ارزيابي قرار گرفت.

مظاهر انصاري رئيس بهداشت، ايمني و محيط زيست و پدافند غيرعامل شركت نفت و گاز پارس ، با اشاره به اینکه امسال، راه اندازی سه پروژه گازی و همچنين انجام تعميرات اساسي سكوهاي گازي پارس جنوبی در دستور كار قراردارد ، بررسي دستورالعمل هاي ايمني در راه اندازي پالايشگاه ها و بخش توليد و عمليات را از موارد مطرح شده در اين جلسه عنوان كرد و افزود: مطابق برنامه تدوين شده در اين نشست، الزامات ايمني و چالش هاي پيش رو در این دو این بخش بررسي شد.

وي افزود: در حوزه عمليات توليد، مديريت ريسك تعميرات اساسي ، مديريت تغيير و PSM و در حوزه راه اندازي نيز مسائلي چون PSSR و دستورالعمل هاي ايمني در راه اندازي همواره مورد تاكيد و پيگيري كارفرما قرار دارد.
رئيس HSE شركت نفت و گاز پارس با تاكيد بر هشدار جدي به پيمانكاران در خصوص رعايت الزامات ايمني و پيشگيري از حوادث در طرح هاي درحال توسعه ، خاطر نشان كرد: به همين منظور نظارت عاليه كارفرما بر پيمانكاران درحوزه رعايت دستورالعمل هاي ايمني راه اندازي، در طرح هاي توسعه اي پارس جنوبي تشديد مي شود.
انصاري با بيان اينكه مطابق مدل قراردادي در اين طرح ها، تضمين رعايت الزامات ايمني بطور كامل برعهده پيمانكاران اجرايي بوده و مسئوليت اهمال در اين موضوع نيز متوجه پيمانكاران است، گفت: علارغم وجود اين الزام و باتوجه به مراحل اماده سازي راه اندازي واحد هاي پالايشگاهي، موارد ايمني اين واحدها، توسط روسا و كارشناسان HSE بطور پيوسته مورد كنترل و ارزيابي قرار مي گيرد.

وي با بيان اينكه رعايت دستورالعمل هاي PSSR شرط الزامي براي راه اندازي سكوهاي دريايي است ، اظهار كرد: خوشبختانه با رعايت اين دستورالعمل ها، تاكنون در حوزه فراساحل حادثه قابل توجهي در زمان نصب و راه اندازي و در مرحله تحويل و تحول سكوها رخ نداده است.
رئيس HSE شركت نفت و گاز پارس با تاكيد بر انجام كنترل هاي دقيق در حوزه ساخت و نصب سكوهاي گازي ، گفت :اجراي الزامات ايمني در زمان ساخت سكوها ، ضريب ايمني تاسيسات فراساحلي را در زمان نصب و راه اندازي افزايش داده و توليد ايمن پايداري را بدنبال خواهد داشت.آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company