1397/02/31
بازرسی خطوط لوله جریانی و پایه های سکوهای گازی و اقامتی پارس جنوبی آغاز شد

بازرسی خطوط لوله جریانی و پایه های سکوهای گازی و اقامتی پارس جنوبی آغاز شد

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس از پروژه بازرسی خطوط لوله جریانی و پایه های سکوهای تولیدی و اقامتی در راستای حفاظت از تاسیسات راهبردی تولید گاز در بخش فراساحل پارس جنوبی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس یحیی رشیدی بر ضرورت برنامه ریزی نگهداری و پایش حدود 2300 کیلومتر خط لوله تولیدی و جکت تمامی سکوهای گازی و اقامتی پارس جنوبی تاکید و اعلام کرد: این پروژه برای نخستین بار در معاونت عملیات و پشتیبانی برای تمامی تاسیسات و خطوط زیر سطحی در بخش فراساحل با استفاده از دستگاه عملیاتی کنترل از راه دور ( ROV)، درحال انجام است.

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به کاربرد مهم وموثر موثر نتایج این عملیات در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، افزود: در این عملیات بوسیله دستگاه ROV ، از تمامی خطوط و پایه های سکوها تصویربرداری و هرگونه تغییر از نظر پوشش، جابجایی، نشتی های بسیار جزئی و جابجایی های احتمالی نسبت به وضعیت ابتدایی احداث، مشخص می شود.

رشیدی اجرای برنامه ROV در قالب طرح یاد شده را دوساله اعلام کرد و با بیان اینکه شرایط آب و هوایی موجود در دریا بر مدت زمان پایش تاثیر گذار خواهد بود، اظهار کرد: این کار با استفاده از دو شناور DP1 برای خطوط لوله و شناور DP2 برای پایه های سکوهای دریایی درحال تولید انجام می شود.

وی افزود: درحال حاضر عملیات ROV بر روی چهار خط لوله و سه سکو به پایان رسیده و طبق برنامه برای سایر خطوط و سکوها نیز انجام خواهد شد.

این مقام مسئول، پیگرانی هوشمند خطوط را از دیگر برنامه های معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس ذکر کرد و با بیان اینکه مناقصه این طرح نیز درحال انجام است، گفت: با انتخاب پیمانکار مربوطه و عملیاتی شدن پیگرانی هوشمند، پیاده سازی سیستم PIMS برای خطوط حیاتی پارس جنوبی محقق خواهد شد.

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به نقش راهبردی و مهم پارس جنوبی در تامین پایدار انرژی کشور، از برنامه ریزی این معاونت به منظور پیاده سازی "سیستم مدیریت یکپارچه دارایی ها" (AIMS) خبرداد و افزود:مقدمات پیاده سازی این سیستم بصورت موازی، در واحدهای مختلف این معاونت درحال انجام است.

رشیدی ، بازنگری در نحوه تعمیرات اساسی سالیانه سکوها با استفاده از روش های نوین پایش و بازرسی تجهیزات را از دیگر برنامه های در دست اقدام معاونت عملیات و پشتیبانی ذکر کرد و گفت: پس از پیاده سازی روش های مذکور، بازه زمانی تعمیرات اساسی سکوها و به تبع آن از سرویس خارج شدن سکوهای تولیدی به نحوه چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد که این مهم با توجه به مشترک بودن مخزن گازی پارس جنوبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با یادآوری تولید 70 درصد از گاز کشور در پارس جنوبی، ضمن قدردانی از تلاش شبانه روزی کارکنان عملیات و پشتیبانی در بخش های ستادی و منطقه عملیاتی، بر ادامه این تلاش ها در جهت بهره برداری ایمن و پایدار از پارس جنوبی تاکید و خاطرنشان کرد: یقینا فرزندان متعهد و متخصص ایران، همواره شرایط بهره برداری ایمن و پایدار از پارس جنوبی را با هدف تامین انرژی کشور را فراهم خواهند کرد.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company