1397/03/09
نصب سكوهاي درحال توسعه پارس جنوبي براساس زمانبندي تكميل حفاري

نصب سكوهاي درحال توسعه پارس جنوبي براساس زمانبندي تكميل حفاري

مدير برنامه ريزي و كنترل طرح هاي شركت نفت و گاز پارس با اشاره به پيشرفت 85 تا 95 درصدي سكوهاي دريايي درحال ساخت پارس جنوبي در يارد صدرا اعلام كرد: بر اساس برنامه ريزي ها و اولويت بندي هاي انجام شده، تعداد 6 سكو از مجموع ٩ سكوي درحال ساخت در اين يارد تا پايان امسال آماده نصب و راه اندازي خواهند بود.


به گزارش روابط عمومي، مدير برنامه ريزي و كنترل طرح هاي شركت نفت و گاز پارس، اظهار داشت: مطابق اولويت بندي هاي انجام شده، سكوهاي درحال ساخت، جهت آماده سازي براي حمل و نصب در موقعيت خود در دريا، مي بايست به پيشرفت حداقل 96 درصد در بخش ساخت و 60 درصد در بخش پيش راه اندازي برسند.

علي آفريده قياسي، روند متوازن پيشرفت كار درمراحل ساخت سكوهاي توليدي فازهاي 13 ، 14 و 24-22 پارس جنوبي به موازات حفاري و تكميل چاه هاي توسعه اي مربوط به هر سكو را از مهم ترين عوامل اولويت بندي حمل و نصب سكوها عنوان كرد و گفت: بر اين اساس، اولويت اول كارفرما در حمل و نصب سكوهاي فراساحل، بر پايه امكان توليدي شدن آن سكو و برداشت بيشتر از ميدان مشترك قرار گرفته است.

به گفته اين مدير ارشد شركت نفت و گاز پارس، پس از نصب موفقيت آميز سكوي 22 در هفته گذشته، از مجموع سكوهاي 4 گانه فازهاي درحال توسعه پارس جنوبي سكوهاي ١٤C، ١٣Bو ٢٤A تا پايان شهريورماه ودر ادامه نيز سكوهاي 13C – 13A – 24B - 23و 14Dمربوط به اين فازها، آماده بارگيري خواهد شد.

آفريده با يادآوري ساخت، نصب و راه اندازي سكوي ١٤Aدر ماه گذشته توسط شركت سكوسازي ايزوايكو در يارد بندرعباس، افزود: سكوي دوم (14B)طرح توسعه فاز١٤ نيز در اين يارد ، درحال ساخت بوده وتا پايان سال جاري آماده نصب و راه اندازي خواهد شد.

آفريده قياسي با بيان اين كه در نتيجه پي گيري ها و پايش مستمر روند اجرايي ساير بخش هاي اجرايي طرح هاي توسعه فازهاي 13 و 14 و 24-22 پارس جنوبي، عليرغم همه محدوديت هاي موجود، طي سال گذشته پيشرفت هاي مناسبي دربخش تاسيسات پالايشگاهي اين فازها نيز بدست آمده است، عنوان كرد: در حال حاضر رديف اول و دوم پالايشگاه فاز 13 و رديف اول پالايشگاه فاز 24-22 راه اندازي شده است و ساير رديف هاي شيرين سازي اين پالايشگاه ها نيز با فاصله كم طي ماه هاي آتي آماده بهره برداري خواهند بود.


مدير برنامه ريزي و كنترل طرح هاي شركت نفت و گاز پارس با بيان اين كه پايش و كنترل مستمر طرح هاي بزرگ در مراحل انتهايي كار، از دقت و حساسيت به مراتب بالاتري برخورداراست، خاطر نشان كرد: اگرچه به صورت طبيعي پيشرفت عددي پروژه ها در مراحل انتهايي كار، ارقام نسبتا" پاييني هستند، اين فعاليت ها در دستيابي موفقيت آميز به اهداف طرح، نقش و اثرگذاري بسيار مهمي را ايفا مي كند.آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company