1397/03/30
تاكيد بر حمايت از ساخت داخل در اجرای طرح هاي عمليات توليد پارس جنوبي

تاكيد بر حمايت از ساخت داخل در اجرای طرح هاي عمليات توليد پارس جنوبي

در نشستي با حضور مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، مديران و سرپرستان واحدهاي عمليات توليد اين شركت، بر ضرورت حمايت از ساخت داخل در اجرای طرح هاي عمليات توليد از پارس جنوبي تاكيد شد.


به گزارش روابط عمومي شركت نفت وگاز پارس، محمد مشكين فام پس از بازديد ميداني از طرح هاي احداث نيروگاه سيكل تركيبي پارس جنوبي ، پروژه ساخت مخازن ذخيره سازي ميعانات گازي و جلسه با مجريان و پيمانكاران اين دو طرح، در نشستي باهمراهي معاون عمليات و پشتيباني حضور يافت و با مديران و سرپرستان بخش عمليات توليد و پشتيباني ديدار كرد.

دراين جلسه با اشاره به افزايش تدريجي تعداد سكوهاي توليدي پارس جنوبي ، ضرورت بازنگري در ساختار نيروي انساني و تقويت ارائه خدمات رفاهي به كاركنان بخش فراساحل مورد ارزيابي قرار گرفت.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، افزايش تاسيسات گازي و توليد پايدار گاز را مستلزم برنامه ريزي دقيق و ايجاد ساختار هاي متناسب با نيروي انساني عنوان كرد و با تاكيد بر خدمات دهي مطلوب به كاركنان گفت: با توجه به اهميت توليد از ميدان مشترك، فضاهاي رفاهي و مسكوني و خدمات مورد نياز كاركنان تقويت خواهد شد.

مشكين فام در اين باره با اشاره به تدوين طرح هايي از جمله ايجاد تاسيسات مسكوني در مجاورت سكوهاي دريايي، گفت: اجرايي شدن طرح فوق ، موجب بهبود استانداردهاي خدماتي ، توسعه شاخص هاي كمي و كيفي در عمليات توليد از جمله كاهش بازه زماني تعميرات ساليانه، شتاب در عمليات پشتيباني از سكوهاي دريايي ، كاهش توقف در چرخه توليد و تداوم توليد تكليفي خواهد شد.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، با تاكيد بر نگاه ويژه اين شركت به استفاده از توليدات داخلي در پروژه هاي گازي پارس جنوبي، از پيگيري برنامه هايي باهدف مشاركت بيشتر سازندگان و افزايش مستمر حمايت از ساخت داخل در اجراي طرح هاي مربوط به عمليات توليد خبر داد.

در ادامه اين جلسه ، ارزيابي ميزان پيشرفت تعميرات اساسي در سال جاري ، لزوم حمايت از ساخت داخل ، قراردادهاي درحال اجراي عمليات توليد ، توسعه فضاهاي مسكوني در بخش فراساحل و عمليات پشتيباني سكوهاي دريايي تبيين شد.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس در ادامه سفر هفتگي به پارس جنوبي  باهمراهي مجريان طرح هاي توسعه پارس جنوبي از رديف هاي شيرين سازي و واحد بازيافت گوگرد فاز ١٣ و ٢٢ تا ٢٤ و پالايشگاه فاز ١٤ بازديد كرد.

در بازديد ميداني مشكين فام از پالايشگاه طرح هاي ياد شده، وضعيت توليد گاز شيرين در دو رديف شيرين سازي درحال بهره برداري فاز١٣ و رديف اول درحال توليد فازهاي ٢٢ تا٢٤ پارس جنوبي و رديف هاي فرايندي باقيمانده اين طرح ها توسط تيم كنترل پروژه مورد ارزيابي قرار گرفت.آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company