1397/03/30
گزرش تصويري/ بازديد مديرعامل از طرح هاي احداث نيروگاه سيكل تركيبي ، پروژه ساخت مخازن ذخيره سازي ميعانات گازي و جلسه با مجريان و پيمانكاران اين دو طرح

گزرش تصويري/ بازديد مديرعامل از طرح هاي احداث نيروگاه سيكل تركيبي ، پروژه ساخت مخازن ذخيره سازي ميعانات گازي و جلسه با مجريان و پيمانكاران اين دو طرح

محمد مشكين فام پس از بازديد ميداني از طرح هاي احداث نيروگاه سيكل تركيبي پارس جنوبي ، پروژه ساخت مخازن ذخيره سازي ميعانات گازي و جلسه با مجريان و پيمانكاران اين دو طرح، در نشستي باهمراهي معاون عمليات و پشتيباني حضور يافت و با مديران و سرپرستان بخش عمليات توليد و پشتيباني ديدار كرد.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، افزايش تاسيسات گازي و توليد پايدار گاز را مستلزم برنامه ريزي دقيق و ايجاد ساختار هاي متناسب با نيروي انساني عنوان كرد و با تاكيد بر خدمات دهي مطلوب به كاركنان گفت: با توجه به اهميت توليد از ميدان مشترك، فضاهاي رفاهي و مسكوني و خدمات مورد نياز كاركنان تقويت خواهد شد.چند رسانه ای

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company