1397/03/22
تامين پوشش بيمه تاسيسات و امكانات موجود در كريدورهاي واقع در ناحيه خشكي منطقه عملياتي پارس جنوبي


شماره مناقصه : 35-97-1014
عنوان مناقصه : آگهی فراخوان مناقصه تامين پوشش بيمه تاسيسات و امكانات موجود در كريدورهاي واقع در ناحيه خشكي منطقه عملياتي پارس جنوبي 
شرکت نفت و گاز پارس به نشانی تهران، خیابان فاطمی، نبش خیابان پروین اعتصامی، پلاک 1 در نظر دارد تامين پوشش بيمه تاسيسات و امكانات موجود در كريدورهاي واقع در ناحيه خشكي منطقه عملياتي پارس جنوبيبه صورت عمومي يك مرحله‌اي را همراه با ارزيابي كيفي با شرايط زير واگذار نمايد.

معيار ارزيابي كيفي مطابق ماده 22 آيين‌نامه ارزيابي كيفي، ارائه گواهينامه‌هاي 1- صلاحيت نگهداري ريسك به ميزان حداقل 10 درصد ارزش دارايي‌هاي مورد بيمه و 2- توانگري مالي سطح يك از بيمه مركزي مي‌باشد.

مقتضي است نمايندگان متقاضيان شركت در مناقصه جهت دريافت اسناد مناقصه بلافاصله بعد از چاپ آگهي نوبت اول تا 3 روز كاري بعد از چاپ آگهي نوبت دوم و تا پايان وقت اداري به آدرس اينترنتي lac.pogc.ir/NEWCTDS و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز پارس مراجعه فرمايند.

مهلت تحويل استعلام ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت، 14 روز از آخرين مهلت دريافت اسناد به آدرس تهران، خیابان فاطمی، نبش خیابان پروین اعتصامی، پلاک 1 واحد مناقصات شركت نفت و گاز پارس بوده و چنانچه تغييري در آن به وجود آيد از طريق آگهي به اطلاع شركت‌كنندگان خواهد رسيد.

برآورد صورت گرفته اين پروژه 12،600 ميليون ريال مي‌باشد.

مبلغ ضمانت‌نامه شركت در فرآيند ارجاع كار 252 ميليون ريال بوده كه بايد به صورت وجه نقد واريزي به حساب شماره 10/68656621 بانك ملت واريز و يا ضمانت‌نامه بانكي از يكي از بانكهاي معتبر كشور (به غير از بانك اقتصاد نوين) ارائه گردد.

پس از بررسي گواهينامه‌هاي ارسالي، از شركت‌هاي تاييد شده جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكت‌ها دعوت به عمل خواهد آمد.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي‌توانند با شماره 83762605-021 تماس حاصل نمايند.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company