1397/03/30
خريد دستگاه آب شيرين كن


شماره مناقصه : WSD-0229589
عنوان مناقصه : آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي خريد دستگاه آب شيرين كن
شركت نفت و گاز پارس در نظر دارد خريد دستگاه آب شيرين كن مورد نياز خود را با برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي طبق شرايط زير از طريق يك شركت واجد صلاحيت تامين نمايد.

شرايط و مدارك لازم جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي:
الف) داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع كار
ب) اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي تغييرات(مندرج در روزنامه رسمي)
ج) ارائه كد اقتصادي، شناسه ملي و صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به حداكثر سه سال گذشته

از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد بلافاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر پنج روز كاري پس از انتشار آگهي نوبت دوم تا پايان ساعت اداري، به نشاني اينترنتي lac.pogc.ir/NEWCTDS و يا www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات مراجعه نموده و پس از اخذ كد كاربري و رمز عبور نسبت به دريافت اسناد اقدام نمايند.

لازم به توضيح است كه پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارايه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

• آخرين مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي به نشاني تهران، خيابان دكتر فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، پلاك يك، شركت نفت و گاز پارس، طبقه 4، اتاق 429
• تاريخ و محل تحويل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
• آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهادها: طبق تاريخ هاي مندرج در اسناد مناقصه.
• لازم به ذكر است پيشنهادهاي ارائه شده توسط مناقصه گران مي بايست حداقل تا 3 ماه از تاريخ تحويل پيشنهاد مالي معتبر باشد.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر، متقاضيان با شماره تلفن 83762605-021 تماس حاصل نمايند.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company