1397/04/09
انجام بازرسي داخلي و عمليات پيگراني هوشمند خطوط لوله دريايي


شماره مناقصه : 35-96-966 
عنوان مناقصه : انجام بازرسي داخلي و عمليات پيگراني هوشمند خطوط لوله دريايي
شركت نفت و گاز پارس به نشاني تهران، خيابان دكتر فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، پلاك يك، در نظر دارد پروژه انجام عمليات پيگراني هوشمند خطوط لوله دريايي را به صورت عمومي و يك مرحله اي را با شرايط زير واگذار نمايد.

مقتضي است متقاضيان شركت در اين مناقصه جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي از تاريخ انتشار اين آگهي تا چهار روز كاري پس از چاپ نوبت دوم آگهي به نشاني الكترونيكي www.pogc.ir و lac.pogc.it/NEWCTDS قسمت سامانه مناقصات مراجعه و اقدام به برداشت اسناد نمايند.
مهلت تكميل مدارك و مستندات ارزيابي كيفي چهارده روز تقويمي پس از آخرين مهلت ‌دریافت ‌اسناد‌ استعلام ارزيابي كيفي ميباشد.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان ميتوانند با شماره تلفن 5-83762604-021 (خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند.
برآورد صورت گرفته مبلغ 8.398.720 (هشت ميليون و سيصد و نود و هشت هزار و هفتصد و بيست) يورو مي باشد. مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 201.024 ( دويست و يك هزار و بيست و چهار) يورو مي باشد.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company