1397/06/17
گزارش تصويري عمليات نصب دومین سکوی فاز 14 پارس جنوبی

گزارش تصويري عمليات نصب دومین سکوی فاز 14 پارس جنوبی

عملیات نصب دومین سکوی طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی در موقعیت مخزنی خود در دریا انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، عملیات نصب سکوی اقماری 14c، دومین سکوی طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی پس از انجام مراحل ساخت، بارگیری و انتقال، روز چهارشنبه 14شهریور ۹۷ با موفقیت در موقعیت مخزنی خود انجام شد.چند رسانه ای

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company