1397/09/22
ویدیو / عملیات نصب نخستین عرشه فاز 13 پارس جنوبی در خلیج فارس





Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company