1397/10/02
شناسایی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان معتبر در حوزه رسوب زدايي جهت حفاظت از خطوط لوله دریایی پارس جنوبی


شماره مناقصه : 
عنوان مناقصه : شناسایی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان معتبر در حوزه رسوب زدايي جهت حفاظت از خطوط لوله دریایی پارس جنوبی
شرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد جهت حفاظت از خطوط لوله دریایی پارس جنوبی، نسبت به شناسایی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان معتبر در حوزه رسوب زدايي به شرح ذيل اقدام نماید.
صلاحیت متقاضیان بر اساس آزمایشات مورد نیاز و کسب حد نصاب امتیاز و بر اساس جداول امتیاز دهی مشخص خواهد شد. لذا از شرکت هایی که دارای فعالیت در این زمینه می باشند درخواست می گردد، ضمن آگاهی از شرایط شرکت در فراخوان، نسبت به ارسال سوابق کاری مرتبط، پروانه تولید،
اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آخرين آگهي‌ تغييرات (مندرج در روزنامه رسمي)، حداکثر 14 روز پس از انتشار آگهی دوم به آدرس تهران، خيابان فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، پلاك يك، شركت نفت و گاز پارس، طبقه اول، مديريت تداركات و امور كالا اقدام نمایند.

1.      ممانعت از تشكيل رسوب در نقاط مستعد تشكيل

2.      شناسايي، تشخيص ميزان رسوب و خوردگي هاي زير رسوب در محل BARRED TEE و همچنين طول متاثر از تشكيل رسوب با استفاده از فناوري TRACER TOOL ها

3.      تدوين و ارائه راهكارها و يا دستورالعمل هاي فني بمنظور انجام پروسه رسوب زدايي ترجيحاً بدون توقف توليد

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 83768382 / 83768365 / 83768364 -021 تماس حاصل نمايند.                                                                        

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company