1397/10/12
نخستين سكوي فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي به بهره برداري مي رسد

نخستين سكوي فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي به بهره برداري مي رسد

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از راه اندازي سكوي ٢٢ طرح توسعه فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي تا پايان هفته آينده خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت نفت و گاز پارس، محمد مشكين فام در جريان بازديد از طرح هاي گازي پارس جنوبي گفت: بزودي و تا پايان ماه جاري، بهره برداري از سه سكوي گازي و تكميل اولين زنجيره توليد طرح هاي ١٣ و ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي محقق مي شود.
مشكين فام با بيان اينكه در روزهاي آتي، سكوي اقماري ٢٤A از يارد شركت صدرا بارگيري و آماده حمل مي شود، اظهار كرد: سكوي ٢٢ طرح توسعه فازهاي ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبي كه عمليات نصب آن پيش ازاين انجام شده بود، تا پايان آينده به بهره برداري مي رسد.

دو سكوي فاز ١٣ بزودي توليدي مي شود

وي با اشاره به اينكه كار راه اندازي سكوهاي موقعيت B وD فاز ١٣ پارس جنوبي پس از عمليات نصب در موقعيت دريا بسيار مناسب است گفت: اميدواريم دو هفته ديگر سكوي موقعيت اصلي B و تا اوايل بهمن ماه نيز سكوي موقعيت اقماري D به بهره برداري برسد.

مشكين فام روشن شدن پايلوت مشعل سكوي ١٣B در بازه زماني دو روز از آغاز عمليات هوك آپ ( اتصالات فصل مشترك ) را كم نظير توصيف كرد و گفت كه اين اقدام حاوي ثبت ركوردي جديد در عمليات فوق و نشانگر توان بالاي متخصصان داخلي در كاهش چشمگير زمان راه اندازي سكوهاي گازي است.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس وضعيت راه اندازي واحدهاي پالايشگاهي اين دو طرح را مثبت ارزيابي كرد و ادامه داد: همزمان با آمادگي سكوها، تمهيداتي درحال انجام است تا زنجيره توليد در هر كدام از طرح هاي ياد شده تكميل شود.

وي كه پيش از حضور در طرح هاي توسعه ١٣ و ٢٢ تا ٢٤ ، از تاسيسات پالايشگاهي فاز١٤ بازديد كرده بود، درباره وضعيت كلي اين طرح گفت: در بخش دريا علاوه بر دو سكوي توليدي كه هم اكنون نقش مهمي در افزايش توليد زمستاني گاز از پارس جنوبي را برعهده دارند، سكوي سوم طرح تا پايان سال آماده انتقال به موقعيت اين بلوك مي شود. در بخش پالايشگاهي هم بر روي تامين كالاهاي باقيمانده و ايجاد جبهه هاي كاري تمركز خواهد شد.


مخازن ميعانات گازي آماده دريافت ميعانات پالايشگاهاي گازي پارس جنوبي

مشكين فام در بازديد از طرح ساخت مخازن ذخيره سازي و اندازه گيري ميعانات گازي فازهاي پارس جنوبي يادآور شد: از اول دي ماه ٤ مخزن با ظرفيت ذخيره سازي دو ميليون بشكه ميعانات گازي آماده شده و درحال حاضر براي انتقال ميعانات گازي توليد شده از پالايشگاه هاي گازي منطقه و انبارش در مخازن موجود، منتظر هستيم مجوز هاي مورد نياز از سوي مديريت نظارت برتوليد و همچنين مجتمع بهره بردار پالايشگاه هاي گازي منطقه صادر شود.

به گفته وي اين مخازن ذخيره سازي، به عنوان ظرفيت احتياطي عمل مي كند، به اين معنا كه علاوه بر تامين مستمر و دائم خوراك پالايشگاه ستاره خليج فارس، ميعانات گازي را نيز ذخيره خواهد كرد.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company