1397/10/22
فروش شمش هاي آلياژي CRA2535 مازاد و از رده خارج شده


شماره مناقصه : مزايده عمومي شماره 97004 
عنوان مناقصه : فروش شمش هاي آلياژي CRA2535  مازاد و از رده خارج شده

      شرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند ضمن ارائه معرفي نامه نسبت به خريد و دريافت اسناد و مدارك مزايده اقدام نمايند.

گروه

شرح اقلام ضايعاتي

تعداد/ مقدار

محل رويت/ تحويل

1

شمش­هاي آلياژي

CRA2535

حدود 38 تن

استان خراسان شمالي، شهرستان اسفراين، كيلومتر 12 جاده بجنورد، مجتمع صنعتي فولاد اسفراين

 شرايط شركت در مزايده:

1-     ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي

2-     ارائه كد ملي جهت اشخاص حقيقي

3-     ارائه ضمانت نامه بانكي معادل 10%قيمت پيشنهادي يا پرداخت 10% قيمت پيشنهادي.

4-     زمان دريافت اسناد مزايده حداكثر 10 روز پس از درج آگهي اول، (سايت ويزيت پس از درج آگهي)

5-     مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر 5 روز پس از سايت ويزيت.

6-      كيفيت تحويل برعهده برنده مزايده.

7-     مزايده­گر بابت شركت در مزايده مبلغ 300.000 ريال جهت خريد اسناد مزايده به شماره حساب جام ملت كه در شرايط شركت در مزايده درج گرديده واريز و اصل فيش را به همراه شرايط شركت در مزايده تسليم مديريت تداركات و امور كالا نمايند و رسيد دريافت كنند.

8-     پرداخت هرگونه عوارض گمركي، شهرداري، ماليات بر ارزش افزوده برعهده برنده مزايده مي­باشد.

محل دريافت اسناد مزايده :

تهران، خيابان دكتر فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، پلاك يك، شركت نفت و گاز پارس- طبقه همكف كميسيون مناقصات

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره هاي 5 و 83762604 تماس حاصل نمايند.


Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company