1397/10/24
واگذاری رسمی توسعه ميدان گازی كيش به شركت نفت و گاز پارس

واگذاری رسمی توسعه ميدان گازی كيش به شركت نفت و گاز پارس

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس از واگذاری رسمی عمليات توسعه ميدان گازی كيش به اين شركت خبر داد و گفت: اين ميدان با هدف برداشت روزانه ٨٥ ميليون مترمكعب گاز توسعه می‌يابد.

به گزارش روابط عمومی شركت نفت و گاز پارس محمد مشكين‌فام با اشاره به اينكه در حال حاضر مرحله تحويل و تحول ميدان در حال انجام است گفت: به محض پايان اين مرحله، برنامه‌ريزی دقيقی برای ادامه توسعه ميدان گازی كيش تدوين می‌شود.

ميدان گازی كيش با حجم گاز درجای ٥٥ TCF در فاصله ٣٠ كيلومتری شرق جزيره لاوان در خليج‌فارس قرار گرفته است.
فاز اول توسعه اين ميدان توسط شركت مهندسی و توسعه نفت (متن) آغاز شده و ادامه اجرا و تكميل آن در آينده توسط شركت نفت و گاز پارس انجام خواهد شد.
با توجه به مراحل نهايی توسعه مگاپروژه‌های رو به اتمام پارس جنوبی، توسعه ميدان گازی كيش با هدف برداشت ٨٥ ميليون متر مكعب گاز در روز و تزريق به شبكه سراسری انتقال گاز پيگيری می‌شود.


آخرين اخبار

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company