1397/11/25
گزارش تصویری نصب دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی

گزارش تصویری نصب دومین سکوی فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی

 دومين سكوي فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی پس از بارگیری و انتقال به دريا، عصر امروز (پنج شنبه،٢٥ بهمن ماه)، در موقعیت خود در خليج فارس نصب شد.
چند رسانه ای

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company