1397/12/05
اجاره سه فروند بالگرد عملياتي، تداركاتي و مسافربري با قابليت پرواز در شب (داشتن سيستم IFR)


شماره مناقصه : فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 35-97-1030
عنوان مناقصه :  اجاره سه فروند بالگرد عملياتي، تداركاتي و مسافربري با قابليت پرواز در شب (داشتن سيستم IFR)
شرکت نفت و گاز پارس (POGC)در نظر دارد اجاره سه فروند بالگرد عملياتي، تداركاتي و مسافربري با قابليت پرواز در شب (داشتن سيستم IFR) به منظور پشتيباني هوايي از سكوهاي توليدي در منطقه پارس جنوبي واقع در آبهاي خليج فارس، مطابق با مشخصات فنی ذکر شده در اسناد مناقصه با احتساب تهيه، تأمين و انجام خدمات مربوطه، سوخت، تعميرات و بطور كلي امور اصلي و جانبي بالگردها بعهده، مسئوليت و هزينه پيمانكار را به صورت برگزاري مناقصه عمومي و دومرحله‌ای با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح داخلي ( شركتهاي ثبت شده در ايران) واگذار نمايد.

شرايط مناقصه:
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند.
2- دارا بودن کد اقتصادی و شناسه ملی و ارائه اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت و آگهي‌هاي تغييرات (درج شده در روزنامه رسمي).
3- ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه سال گذشته.
4- محل اجراي قرارداد مناطق عملياتي شركت نفت و گاز پارس (POGC) در خشكي و دريا حد فاصل سواحل بندر عسلويه و جزيره كيش به مقصد سكوهاي دريايي در منطقه پارس جنوبي واقع در آبهاي خليج فارس و بالعكس و هر نقطه ديگر در خشكي و در دريا در محدوده خاك و آبهاي كشور جمهوري اسلامي ايران طبق نظر كارفرما.
5- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار چهار صد و شش هزار و پانصد و چهل (406.540) يورو مي‌باشد كه بايد به صورت وجه نقد واريزي يا ضمانت نامه بانكي طبق نمونه معرفي شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 1394 از يكي از بانك هاي معتبر كشور به غير از بانك اقتصاد نوين ارائه گردد..

نحوه دريافت اسناد استعلام :
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد بلافاصله پس از چاپ آگهي اول و حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد.
تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي: چهارده روز ‌پس ‌از آخرین ‌مهلت ‌دریافت ‌اسناد‌ استعلام ارزيابي كيفي.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر، متقاضان مي توانند با شماره تلفن 5 و83762604-021 تماس حاصل نمايند.
بدیهی است ارایه مدارک هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

تاريخ تحويل مدارك مناقصه: تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقباً به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد: طبق تاريخ‌هاي مندرج در اسناد مناقصهلازم به ذکر است پیشنهادات ارائه شده توسط مناقصه گران تا 3 ماه معتبر می باشد.
برآورد كارفرما: مبلغ 796ر034ر34 یورو براي مدت 36 ماه می باشد.

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company