1398/02/18
اجاره يك فروند بارج مسکونی- تعمیراتی و عملياتي خود بالابر پایه دار و يك فروند شناور تداركاتي پشتيبان


شماره مناقصه : 1029
عنوان مناقصه : اجاره يك فروند بارج مسکونی- تعمیراتی و عملياتي خود بالابر پایه دار و يك فروند شناور تداركاتي پشتيبان
شرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي- دو مرحله‌اي و انعقاد قرارداد با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرح كار: اجاره يك فروند بارج مسکونی- تعمیراتی و عملياتي خود بالابر پایه دار با طول سرتاسري پايه‌ها بالاي 400 فوت و يك فروند شناور تداركاتي پشتيبان شامل مديريت بارج و شناور با تأمين سوخت و آب و فوم مورد نياز بارج و شناور جهت استقرار در مجاورت سكوهاي توليدي در منطقه پارس جنوبي به مدت 3 سال
  
شرایط مناقصه گر:
1- داشتن سابقه و تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه.
2- دارا بودن کد اقتصادی و شناسه ملی
3- توانايي ارائه ضمانت نامه شركت در مناقصه به مبلغ 597.882 يورو بصورت واريز وجه نقد و يا ضمانت نامه بانكي مورد تائيد كارفرما (بجز بانك اقتصاد نوين).
4- دارا بودن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذيصلاح و كد اقتصادي و شناسه ملي براي شركت هاي ايراني .
برآورد كارفرما: مبلغ 55.422.899 يورو براي مدت 36 ماه می باشد.
مبلغ ضمانت نامه شرکت در این مناقصه: 597.882 يورو ميباشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام :
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد بلافاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir/ و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد. بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي: چهارده روز ‌پس ‌از آخرین ‌مهلت ‌دریافت ‌اسناد‌ استعلام ارزيابي كيفي.
تاريخ تحويل مدارك مناقصه: تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقباً به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد: طبق تاريخ‌هاي مندرج در اسناد مناقصه
لازم به ذكر است پيشنهادات ارائه شده توسط مناقصه گران تا 3 ماه معتبر است.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان ميتوانند با شماره تلفنهاي 02183762604.5 تماس حاصل نماييد.
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company