1398/03/04
فروش اقلام ضايعاتي


شماره مناقصه : 98001 و 98002 
عنوان مناقصه : عنوان آگهی نوشته شود

 شرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند ضمن ارائه معرفي نامه نسبت به خريد و دريافت اسناد و مدارك مزايده اقدام نمايند.

 شرايط شركت در مزايده:

1-     ارائه كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي

2-     ارائه كد ملي جهت اشخاص حقيقي

3-     ارائه ضمانت نامه بانكي معادل 10%قيمت پيشنهادي يا پرداخت 10% قيمت پيشنهادي.

4-     زمان دريافت اسناد مزايده حداكثر 10 روز پس از درج آگهي اول .
 ü   سايت ويزيت پس از درج آگهي و دريافت اسناد مزايده.

5-     مهلت ارائه پيشنهادات حداكثر 5 روز پس از سايت ويزيت مي‌باشد.

6-      كيفيت تحويل برعهده برنده مزايده.

7-     مزايده ­گر بابت شركت در مزايده مبلغ 300.000 ريال جهت خريد اسناد مزايده به شماره حساب جام ملت كه در شرايط شركت در مزايده درج گرديده واريز و اصل فيش را به همراه شرايط شركت در مزايده تسليم دبيرخانه كميسيون مناقصات نمايند و رسيد دريافت كنند.

8-     پرداخت هرگونه عوارض گمركي، شهرداري، ماليات بر ارزش افزوده برعهده برنده مزايده مي­باشد.

محل دريافت اسناد مزايده :

تهران، خيابان دكتر فاطمي، نبش خيابان پروين اعتصامي، پلاك يك، شركت نفت و گاز پارس- طبقه همكف كميسيون مناقصات

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره هاي 5 و 83762604 تماس حاصل نمايند.

شماره مزايده

شرح اقلام ضايعاتي

تعداد/ مقدار

محل رويت/ تحويل

98001

گروه يكم

بشكه‌هاي 220ليتري فلزي مستعمل

حدوداً 3000عدد

استان بوشهر، عسلويه، منطقه ويژه ،

انبارهاي روباز شركت نفت و گاز پارس

گروه دوم

بشكه‌هاي 220ليتري پلاستيكي مستعمل

حدوداً 10000عدد

98002

ضايعات و آهن آلات قراضه از قبيل:كالاهاي فلزي، لوله، سيم جوش، پروفيل و ... پرسي و ذوبي

حدوداً 300 تن

انبارهاي شركت نفت و گاز پارس

 واقع در عسلويه ، چغادك و كيش

  

Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company