1398/05/28
تأمین و راهبری 11 فروند شناور تداركاتي، مسافربري و عملياتي


شماره مناقصه : 35-98-1058
عنوان مناقصه : تأمین و راهبری 11 فروند شناور تداركاتي، مسافربري و عملياتي
شركت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرح پروژه:
تأمین و راهبری 11 فروند شناور تداركاتي، مسافربري و عملياتي شامل 8 فروند شناور تدارکاتی سكو (PSV) و 1 فروند شناور تندرو مسافربری فراساحلي (OCB) و 1 فروند شناور کارگاهی -اقامتی به مدت 3 سال بطور دائم و مستمر بعلاوه یک فروند شناور DP1 جرثقیل‌دار به مدت 3 سال بصورت Callout به منظور پشتیبانی از سکوهای دريايي، دکل‌های حفاری و ساير پروژه‌های در دست اقدام در منطقه پارس جنوبی واقع در آبهاي خليج فارس.

تذكر مهم:
مناقصه گزار در نظر دارد مجموعه ناوگان شناوري مورد نياز خود را در قالب يك فرآيند ارجاع كار (مناقصه) تأمين نمايد ليكن محدوديتي در انتخاب تعداد پيمانكار نداشته و قرارداد آينده را به ترتيب با مناقصه‌گر/مناقصه گران پيشنهاددهنده كمترين قيمت متناسب، براي هر شناور در هر عنوان شناور (PSV، OCB، شناور تعميراتي- اقامتي كارگاهي (MB) يا DP1) منعقد خواهدنمود و در صورتي‌كه يك مناقصه‌گر، برنده عناوين متعدد شناوري باشد، خدمات در قالب يك قرارداد تجميع‌شده به وي واگذار خواهد گرديد.

شرايط مناقصه گر:
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
2- توانایي ارائه ضمانت نامه شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ مندرج در جدول ذيل برآورد كارفرما براي شناورهاي مختلف. تضامين قابل قبول به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 1394 مي باشد.
3- ارائه اساسنامه شركت و صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي وحسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه سال گذشته.

4- برآورد كارفرما: مبلغ مندرج در جدول زير براي شناورهاي مختلف و براي مدت 36 ماه مي باشد.

رديف

نوع شناور

مبلغ برآورد (يورو)

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (يورو)

1

هر فروند شناور تدارکاتی سكو (PSV )

380ر822ر4

076ر112

2

يك فروند شناور تندرو مسافربری فراساحلي (OCB )

150ر128ر4

191ر98

3

براي يك فروند شناور کارگاهی اقامتی

380ر822ر4

076ر112

4

یک فروند شناور DP1 جرثقیل‌دار (به صورت Callout )

739ر387

387ر19نحوه دريافت اسناد استعلام:
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند .لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد.

بديهي است ارائه مدارك هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي :
چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.

تاريخ تحويل مدارك مناقصه:
تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.

آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد:
طبق تاريخ هاي مندرج در اسناد مناقصه
لازم به ذکر است پیشنهادات ارائه شده توسط مناقصه گران تا 3 ماه معتبر می باشد.
در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي‌توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021تماس حاصل نمايند
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company