1398/06/25
خدمات طراحي تفصيلي، تأمین کالا و مصالح و اجرای حصار امنیتی محوطه اطراف شیرهای ساحلی منطقه عملیاتی پارس 1


شماره مناقصه : 35-98-1057                           
عنوان مناقصه : خدمات طراحي تفصيلي، تأمین کالا و مصالح و اجرای حصار امنیتی محوطه اطراف شیرهای ساحلی منطقه عملیاتی پارس 1 (عسلویه) میدان گازی پارس جنوبی بهمراه دو دستگاه کانکس اقامتی و انشعاب برق
شركت نفت و گاز پارس (كارفرما) در نظر دارد انجام خدمات ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با شرايط زير به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد:

شرح پروژه:
خدمات طراحي تفصيلي، تأمین کالا و مصالح و اجرای حصار امنیتی محوطه اطراف شیرهای ساحلی منطقه عملیاتی پارس 1 (عسلویه) میدان گازی پارس جنوبی بهمراه دو دستگاه کانکس اقامتی و انشعاب برق

شرايط مناقصه‌گر:
1- تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.
2- داراي گواهي‌نامه تأييد صلاحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي باشد.
3- داراي تائيديه صلاحيت و گواهي‌نامه ايمني پيمانكاران از مديريت كار و خدمات اشتغال منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس باشد.
4- توانایي ارائه ضمانت‌نامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 776،762،751 (هفتصد و هفتاد و شش ميليون و هفتصد و شصت و دو هزار و هفتصد و پنجاه و يك) ريال، تضامين قابل قبول به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معاملات دولتي مصوب 1394 مي‌باشد.
5- ارائه اساسنامه شركت و صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و حسابداران رسمي ذيصلاح مربوط به حداكثر سه سال گذشته.
6- برآورد كارفرما : مبلغ 15،535،255،018(پانزده ميليارد و پانصد و سي و پنج ميليون و دويست و پنجاه و پنج هزار و هيجده) ريال براي مدت 6 ماه مي‌باشد.

نحوه دريافت اسناد استعلام :
از كليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي‌گردد حداكثر سه روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم جهت دريافت اسناد و مدارك ارزيابي كيفي به نشاني اينترنتي Lac.pogc.ir و www.pogc.ir قسمت سامانه برگزاري مناقصات شركت نفت و گاز مراجعه فرمايند. لازم به توضيح است كه پس از انجام فرآيند ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه ميان متقاضيان واجد شرايط توزيع خواهد شد.

بديهي است ارائه مدارك هيچ‌گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

تاريخ تحويل پيشنهاد استعلام ارزيابي كيفي :
چهارده روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي.

تاريخ تحويل مدارك مناقصه:
تاريخ دريافت مدارك مناقصه و محل آن متعاقبا به اطلاع واجدين شرايط خواهد رسيد.

آخرين مهلت تحويل پيشنهاد و تاريخ گشايش پيشنهاد:
طبق تاريخ هاي مندرج در اسناد مناقصه
لازم به ذکر است پیشنهادات ارائه شده توسط مناقصه‌گران تا 3 ماه معتبر می‌باشد.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر متقاضيان مي‌توانند با شماره تلفن 5 و 83762604-021(خدمات مناقصات) تماس حاصل نمايند
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company