گروه نمایش فیلم

ويدئو / مستند ايران زمين كاري از شبكه تلويزيوني پرس تيوي با موضوع قرارداد فاز 11پارس جنوبي با شركت ت...
1396/05/04 11
ويدئو/ گزارش واحد مركزي خبر از درخشش جوانان شركت نفت و گاز پارس در كنگره جهاني نفت
1396/04/28 21
مناظره مهندس فلاح نژاد و مهندس ابراهيمي اصل با موضوع قرارداد فاز ١١ در شبكه افق
1396/04/24 238
معرفی پروژه های در دست افتتاح
1396/01/29 125
نماهنگ مروارید پارس
1396/01/29 263
تیزر افتتاح رسمی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی - شماره دو
1396/01/29 118
تیزر افتتاح رسمی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی - شماره یک
1396/01/29 117
تیزر فازهای 20 و 21
1396/01/29 103
تیزر افتتاح رسمی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی - شماره چهار
1396/01/29 168
تیزر افتتاح رسمی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی - شماره سه
1396/01/29 113
نمایش فیلم : معرفی فازهای 17 و 18
1396/01/28 160
نمایش فیلم / پارس جنوبي زير ذره بين محاسبات
1395/12/16 143
نمایش فیلم / پارس جنوبي نامي غرور آفرين براي صنعت نفت ايران
1395/12/16 177
نمایش فیلم / گزارش واحد مركزی خبر خرمشهر از عملیات انتقال سكوی B19 پارس جنوبی
1395/11/25 418
|
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company