میدان گازی فردوسی

در تاریخ 26 دسامبر 2007 قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان گازی فردوسی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین المللی نفت و گاز مالزی SKS امضا شد.که مدت قرارداد با احتساب ميدان گازي گلشن 66 ماه میباشد.
میدان گازی فردوسی تقریبا در 30 کیلومتری غرب ميدان گازي گلشن در خليج فارس قرار گرفته است. قرارداد توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در اوائل ژانویه 2008 امضاء شد که این تاریخ زمان نافذ شدن قرارداد میباشد.
   اهداف :

اهداف اصلی قرارداد میدان  گازي فردوسی بصورت زیر میباشد:

 الف : برنامه کامل توسعه برای میادین گازی مطابق طرح  جامع تصویب شده.(MDP)شامل :


 حفاری 13 حلقه چاه  تولیدی. نصب يك سکوی تولید گاز در دریا .
  نصب يك خط لوله 26 اينچ زیر دریایی جهت انتقال گاز به خشکی .
  نصب يك خط لوله 5/4 اينچ زير دريائي بصورت Piggyback بر روي خط لوله زير دريايي 26 اينچ فاز جهت حمل MEG از پالايشگاه خشكي به سكوي بهره برداري .
 نصب پالایشگاه گاز در ساحل (و در غرب بندر دير) به همراه تاسیسات پشتیبانی شامل جدا سازی گاز / مايعات هیدروکربنی، تثبیت میعانات گازی و صادرات میعانات  گازی .
 شيرين سازي و آبگيري گاز ورودي به پالايشگاه خشكي.
 توليد، جامد سازي و صادرات گوگرد. تنظيم نقطه شبنم و مركاپتان زدايي از گاز

ب : دستیابی به اهداف برنامه طرح جامع تصویب شده (MDP) شامل :

  تولید 500 میلیون فوت مکعب گاز در روز از میدان گازی فردوسی جهت مصارف داخلی کشور و یا سوخت نيروگاه برق .
  دستیابی به هزینه های ناخالص برآورد شده توسعه میدان گازي فردوسي كه بطور تقریبی معادل 2 میلیارد یورو میباشد.

 


پروژه ها > میدان گازی فردوسی