آشنایی با شرکت
شرکت نفت و گاز پارس به عنوان یکی از شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران در اول دی ماه 1377 تأسیس گردید. این شرکت مسئولیت توسعه کلیه فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسعه میادین گازی پارس شمالی، گلشن و فردوسی را دارا می‌باشد.

اهمیت تسریع در بهره‌برداری از میدان مشترک پارس جنوبی به عنوان بزرگترین مخزن گازی کشور و جهان که به تنهایی نیمی از ذخائر گاز طبیعی ایران را در خود جای داده است؛ ایجاب می نمود که سازمانی مستقل با ساختار اجرایی ویژه جهت راهبری آن ایجاد گردد. در این راستا شرکت نفت وگاز پارس (سهامی خاص) طبق بند (الف) ماده 5 اساسنامه شرکت مهندسی و توسعه نفت در ارتباط با توسعه میدان پارس جنوبی به همراه کلیه نفرات و امکانات موجود و حساب‌های مربوطه به این شرکت منتقل گردید.

انجام ماموریت‌ها و اجرای قراردادها در زمینه اکتشافات، توسعه، تولید نفت خام و گاز طبیعی و فرآورش و همچنین حمل و انتقال نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی به مخازن و بنادر مربوطه، بارگیری در محدوده جغرافیایی پارس جنوبی، پارس شمالی، و دیگر میادین دریائی در خلیج‌فارس و وظایف دیگری که مجمع عمومی شرکت تصویب نماید، از جمله وظایف و مسئولیت های این شرکت می باشد.

 براساس مصوبه امور مجامع شرکت ملی نفت ایران فعالیت‌های عملیاتی مربوط به چاه‌ها، سکوهای دریائی و خطوط لوله انتقال زیر دریا تا قبل از واحد لخته‌گیر (Slug Catcher) تأسیسات خشکی به اين شرکت واگذار گردیده است..

با بهره‌برداری و توسعه فازهای گوناگون میدان گازی پارس جنوبی سهم درآمد ناخالص ملی کشور افزایش یافته و چشم‌انداز بدیع و قابل ملاحظه‌ای در رشد و شکوفایی صنایع نفت و گاز ایجاد خواهد شد.

پيام مقام معظم رهبري در بازديد از منطقه پارس جنوبی :
دشمنان نظام و سلطهگران نفتي، در آن سوي ميدان با تمام قوا و امكانات ايستادهاند و تلاش مي كنند تا ما در اين ميدان مشترك موفق نشويم كه به اهدافمان دست پيدا كنيم.
آن روزي كه ما بتوانيم درآمد كشور را از راه دانشمان به دست بياوريم و در چاههاي نفت را پلمپ كنيم آن روز روز خوبي است. امروز ما داريم از ذخائرمان مي خوريم و بيشتر بودجهي كشور از نفت است.
نفت ذخيره ماست، گنجينه خود را تخليه مي كنيم از روي ناچاري، بايد روزي برسد كه بتوانيم از دانش خودمان بخوريم و اين ملت بتواند از دانش خود ثروت توليد كند.
آن وقت خود آن ثروت به پيشرفت دانش كمك خواهد كرد. يك همافزايي پيدرپي دارند، علم به ثروت كمك مي كند، ثروت به علم كمك مي كند، دائما همافزايي به وجود مي آيد، ما بايد دنبال اين روز باشيم.

 

 

مدیران عامل گذشته در یک نگاه
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company