معرفی مدیران

مدیرعامل


محمد مشكین فام
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی شیمی
تلفن: 88989262
نمابر: 88989264
:mmeshkinfam@pogc.ir

 معاون طرح های توسعه ای


محمدرضا گلابچیان
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
تلفن: 83763693
نمابر: 88984654
:golabchian@pogc.ir

معاون عملیات و پشتیبانی


یحیی رشیدی
تحصیلات:
کارشناسی مهندسي شيمي
تلفن: 88989244
نمابر: 88989243
:yrashidi@pogc.ir

مدیر امور مالی


علی مجیدی
تحصیلات:
کارشناسی حسابداری
تلفن : 88955055
نمابر: 88955053
:

مدیر امور حقوقی و پیمان ها


محمدحسن اخگر
تحصیلات:
دکترای حقوق خصوصي 
تلفن: 88989270
نمابر: 88989231

مدیر منابع انسانی و دبیر هیئت مدیره


مجتبی علی آبادی
تحصیلات:
کارشناسی علوم سیاسی
تلفن: 88960001
نمابر: 88989275
:aliabadi@pogc.ir

مدير توليد و عمليات


علیرضا عبادی
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی مکانیک
تلفن : 83764350
نمابر: 22900481
:a.ebadi@pogc.ir

مدير مهندسی نفت و گاز


علی اكبر ماجد
تحصیلات:
کارشناسی ارشد زمین شناسی
تلفن : 88989251
نمابر: 88989252
: akbarmajed@pogc.ir

مدیر مهندسی و ساختمان


رسول فلاح نژاد
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک
تلفن : 88989240
نمابر: 88989241
: rfalahnejad@pogc.ir

مدیر تدارکات و امور كالا


محمد اسماعیل احمدی
تحصیلات:
کارشناسی حسابداری
تلفن: 88955038
نمابر: 88955058
: meahmadi@pogc.ir

مدیر برنامه ریزی و كنترل طرحها


علی آفریده قیاسی
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی شیمی
تلفن: 88989335
نمابر: 88989334
:

رئيس روابط عمومی و امور بین الملل


میرحكمت شریفی
تحصیلات:
کارشناسی عکاسی
تلفن: 88989274
نمابر: 88989273
:mh.sharifi@pogc.ir

سرپرست ایمنی، بهداشت و محیط زیست


عليرضا نجومي
تحصیلات: 
دكتراي تخصصي مديريت بحران
تلفن: 88989257
نمابر: 88989259
: @

سرپرست پژوهش و فناوری و کانون تفکر


عباسعلی پرتقالی
تحصیلات:

تلفن : 88989258
نمابر: 88984731
:

رئیس مهندسی سیستم‌ها و بهره‌وری


سيمين قاسم‌خاني 
تحصیلات:

تلفن: 88989249
نمابر: 88989294

رئیس بازرسی و حفاظت فنی


جمشيد سوراني
تحصیلات:

تلفن: 88989288
نمابر: 88989259
:

رئیس واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات


احسان مصباح
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
تلفن: 83763831
نمابر: 88989231
:h.sharifi@pogc.ir

رئیس حسابرسی داخلی 


افشین نوروزیه
تحصیلات:
کارشناسی حسابداری
تلفن:88984722
نمابر: 88984906
: anouroozieh@pogc.ir

مشاور مدیرعامل و رئیس حراست


علیرضا حاجی سلیمی
تحصیلات:
کارشناسی علوم سیاسی
تلفن : 88955039
نمابر : 88960024
:hajisalimi@pogc.ir

مجری طرح فاز یك


روح الله ضیغمی
تحصیلات:
کارشناسی مهندسي برق-الكترونيك
تلفن: 88960531
نمابر: 88984906
: rzeyghami@pogc.ir

سرپرست طرح فازهای ٦و٧و٨و٩و١٠تحصیلات:

تلفن : 88989216
نمابر: 88989218
:

سرپرست طرح فازهای ١١ و ١٢


رسول فلاح نژاد
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک
تلفن : 4-88797103
نمابر: 88795436
: rfalahnejad@pogc.ir

مجري طرح فاز ١٣


پیام معتمد
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
تلفن: 88963080
نمابر: 88968100
: motamed_bifc@pogc.ir

مجري طرح فاز ١٤


محمد مهدی توسلی پور
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی مکانیک
تلفن: 83763941
نمابر: 22922551
:mtavassolipour@pogc.ir

مجری طرح فازهای ١٥ و ١٦


رضا فروزش
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی شیمی
تلفن : 88984739
نمابر: 88984742
: rforozesh@pogc.ir

سرپرست طرح فازهای ١٧ و ١٨


محمدرضا چليپا
تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسي برق- كنترل تلفن: 88985011
نمابر: 88984659
:

مجری طرح فاز ١٩تحصیلات:

تلفن: 88792107
نمابر: 88792108
:

مجری طرح فازهای ٢٠ و ٢١


علیرضا عبادی
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی مکانیک
تلفن : 83764350
نمابر: 22900481
:a.ebadi@pogc.ir

قائم مقام طرح فازهای ٢٢ و ٢٣ و ٢٤


علی اصغر صادقی
تحصیلات:

تلفن : 88022792
نمابر: 88022514
:

سرپرست طرح‌های نیروگاهی و خطوط انتقال نيرو


اکبردادستانی
تحصیلات:

تلفن: 83763941
نمابر: 22922551
:

سرپرست بازرسی و پاسخگویی به شکایات 


افشین نوروزیه
تحصیلات:
كارشناسی حسابداری
تلفن : 88984722
نمابر: 88984906
: anouroozieh@pogc.ir

سرپرست طرح‌های تكميلي


سید محمد بیاتیان
تحصیلات:

تلفن : 83763968
نمابر: 22909859
:

رئيس ارزيابي و توسعه نظام پيمانكاران و سازندگان


روح الله ضیغمی
تحصیلات:
کارشناسی مهندسي برق-الكترونيك
تلفن: 88960531
نمابر: 88984906
: rzeyghami@pogc.ir

رئيس پروژه احداث تاسيسات ذخيره سازی و اندازه گیری میعانات گازی


رضا فروزش
تحصیلات:
کارشناسی مهندسی شیمی
تلفن : 88984739
نمابر: 88984742
: rforozesh@pogc.ir

مجري ميدان گازي فرزاد


شبنم شهبازي
تحصیلات:
دکترای مهندسي نفت- اكتشاف
تلفن : 88989257
نمابر: 88969618
:

سرپرست طرح توسعه لايه نفتي پارس جنوبي


فرزاد کاشانی
تحصیلات:

تلفن : 88347600
نمابر: 88347602
:

سرپرست طرح‌های پشتيباني نفت و گاز


سيد محي الدين جعفري
تحصیلات:

تلفن : 83763968
نمابر : 22909859
:
Copyright 2017 © Pars Oil And Gas Company